معرفی تجهیزات توانبخشی

معرفی تجهیزات توانبخشی

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و یا معرفی مراکز جهت تهیه وسایل و تجهیزات معرفی شده با ما تماس بگیرید

CANTAB - آزمون کن تب
CANTAB - آزمون کن تب
 • پسندیدم

  13

ریورز واکر ( Reverse Walker )
ریورز واکر ( Reverse Walker )
 • پسندیدم

  53

اسمارت مایند 3 - SmartMind 3
اسمارت مایند 3 - SmartMind 3
 • پسندیدم

  45

نرم افزار کلینیک کاردرمانی با امکان امور مالی و وقت دهی آنلاین
نرم افزار کلینیک کاردرمانی با امکان امور مالی و وقت دهی آنلاین
 • پسندیدم

  42

اسمارت مایند - SmartMind Pro
اسمارت مایند - SmartMind Pro
 • پسندیدم

  40

پویش نسخه کلینیکی
پویش نسخه کلینیکی
 • پسندیدم

  39

تست تخصصی بیش فعالی IVA-2
تست تخصصی بیش فعالی IVA-2
 • پسندیدم

  50

کاپیتان لاگ - Captain’s Log نسخه کلینیکی
کاپیتان لاگ - Captain’s Log نسخه کلینیکی
 • پسندیدم

  53

ریورز واکر همراه با لوازم جانبی
ریورز واکر همراه با لوازم جانبی
 • پسندیدم

  39

پویش نسخه خانگی
پویش نسخه خانگی
 • پسندیدم

  35

پوستر رشد روانی و حرکتی کودک
پوستر رشد روانی و حرکتی کودک
 • پسندیدم

  43

کتاب رشد روانی و حرکتی کودک
کتاب رشد روانی و حرکتی کودک
 • پسندیدم

  40

CD آموزشی تمرین با توپ
CD آموزشی تمرین با توپ
 • پسندیدم

  40

Memory Gym
Memory Gym
 • پسندیدم

  40

راننده هوشمند - 3 - SmartDrive
راننده هوشمند - 3 - SmartDrive
 • پسندیدم

  39

Captain`s Log ( نسخه خانگی )
Captain`s Log ( نسخه خانگی )
 • پسندیدم

  47

ماژول ثبت EEG در تست IVA-2
ماژول ثبت EEG در تست IVA-2
 • پسندیدم

  25

کتاب الکترونیکی Handbook of Clinical QEEG and Neurotherapy
کتاب الکترونیکی Handbook of Clinical QEEG and Neurotherapy
 • پسندیدم

  17