معرفی تجهیزات توانبخشی

معرفی تجهیزات توانبخشی

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و یا معرفی مراکز جهت تهیه وسایل و تجهیزات معرفی شده با ما تماس بگیرید

CANTAB - آزمون کن تب
CANTAB - آزمون کن تب
 • پسندیدم

  10

ریورز واکر ( Reverse Walker )
ریورز واکر ( Reverse Walker )
 • پسندیدم

  51

اسمارت مایند 3 - SmartMind 3
اسمارت مایند 3 - SmartMind 3
 • پسندیدم

  41

نرم افزار کلینیک کاردرمانی با امکان امور مالی و وقت دهی آنلاین
نرم افزار کلینیک کاردرمانی با امکان امور مالی و وقت دهی آنلاین
 • پسندیدم

  41

اسمارت مایند - SmartMind Pro
اسمارت مایند - SmartMind Pro
 • پسندیدم

  40

پویش نسخه کلینیکی
پویش نسخه کلینیکی
 • پسندیدم

  39

تست تخصصی بیش فعالی IVA-2
تست تخصصی بیش فعالی IVA-2
 • پسندیدم

  44

کاپیتان لاگ - Captain’s Log نسخه کلینیکی
کاپیتان لاگ - Captain’s Log نسخه کلینیکی
 • پسندیدم

  46

ریورز واکر همراه با لوازم جانبی
ریورز واکر همراه با لوازم جانبی
 • پسندیدم

  38

پویش نسخه خانگی
پویش نسخه خانگی
 • پسندیدم

  34

پوستر رشد روانی و حرکتی کودک
پوستر رشد روانی و حرکتی کودک
 • پسندیدم

  39

کتاب رشد روانی و حرکتی کودک
کتاب رشد روانی و حرکتی کودک
 • پسندیدم

  37

CD آموزشی تمرین با توپ
CD آموزشی تمرین با توپ
 • پسندیدم

  37

Memory Gym
Memory Gym
 • پسندیدم

  36

راننده هوشمند - 3 - SmartDrive
راننده هوشمند - 3 - SmartDrive
 • پسندیدم

  37

Captain`s Log ( نسخه خانگی )
Captain`s Log ( نسخه خانگی )
 • پسندیدم

  44

ماژول ثبت EEG در تست IVA-2
ماژول ثبت EEG در تست IVA-2
 • پسندیدم

  24

کتاب الکترونیکی Handbook of Clinical QEEG and Neurotherapy
کتاب الکترونیکی Handbook of Clinical QEEG and Neurotherapy
 • پسندیدم

  16