گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2

گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2

آزمون IVA-2 جهت بررسی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ( ADHD ) است. 

عبارت IVA مخفف عبارت Integrated Visual and Auditory می باشد و یک نوع آزمون بررسی پیوسته عملکرد یا Continuous Performance Test) CPT) است.

آزمون IVA-2 یک آزمون بررسی عملکرد پیوسته توجه و تمرکز ( Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test ) می باشد.

تست توجه و تمرکز IVA-2 ، آزمون نوروسایکولوژی | Neuro-psychological assessment است که از طریق fMRI و qEEG اعتبار دهی شده است. یعنی نتایج این آزمون از طریق fMRI ( تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردی ) و qEEG (نقشه مغزی) یکسان سازی شده است و نتایج آنها به هم نزدیک شده است (  fMRI and qEEG validated )

آزمون IVA-2 در دامنه سنی 6 تا 96 سال امکان برگزاری دارد. همچنین گزارش به دست آمده از آن کاربرد زیادی در درمان های نوروفیدبک، تمرین های شناختی، tDCS، بررسی میزان اثر دارو هایی که برای بهبود توجه استفاده می شود دارد.


مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال جهت سهولت استفاده مراجعین ، همکاران و دانشجویان از نتایج این آزمون، اقدام به تهیه گزارش فارسی تست IVA-2 نموده است. متخصصین و مراکز می توانند برای دریافت گزارش فارسی آزمون های IVA-2 گرفته شده از مراجعین خود، همین حالا اقدام نمایید.(بیشتر بدانید)

ارتباط با وصال

توضیح کلی و مشاهده نمونه گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 به شرح زیر است :


در صفحه اول گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 

یک توضیح کلی در مورد خود آزمون IVA-2 و مشخصات آزمون دهنده می باشد و در ادامه عدد شاخص های مربوط به تکانشگری را می توانید مشاهده نمایید .


فرق توجه و تمرکز و تکانشگری در چیست ؟ 

توجه و تمرکز همان توانایی تمرکز بر روی مطالبی است که فرد باید بر روی آنها دقت کند و مطالبی که نیاز نیست را حذف کند .

تکانشگری یا Impulsivity آن چیزی هست که وجود ندارد و فرد بی جهت فکر می کند که وجود دارد و به آن توجه می کند که می تواند هم دیداری باشد و هم شنوایی. مثلا کلمه ای را درجمله می خواند که وجود ندارد ، یا صحبتی را فکر می کند شنیده است که در واقع صحبت دیگری بوده است .

بازداری پاسخ شنیداری و دیداری : کنترل فرد برروی تکانشگری شنیداری و دیداری است .

ثبات پاسخ شنیداری و دیداری : همان توانایی در بازداری پاسخ دیداری و شنیداری است ، ولی در این مورد تعداد نیز مطرح است ، یعنی توانایی فرد در کنترل تکانشگری در تعداد محرک های زیاد.

مداومت پاسخ دیداری و شنیداری : که کنترل پاسخ دیداری و شنیداری می باشد در زمان طولانی ، به عبارتی فرد زود خسته نشود و دچار تکانشگری شود.


در صفحه دوم گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 


شاخص های مربوط به توجه و تمرکز را می توانیم مشاهده نماییم .

عدد گوش بزنگی که در دو حیطه دیداری و شنیداری ارائه می شود ، عبارت است از توانایی فرد در اینکه چیزی را از دست ندهد . به عبارتی اگه شما اتفاقی رو از دست ندین. مثلا اسم شما رو صدا بزنن و شما متوجه نشید ( در مورد گوش بزنگی شنیداری )

عدد تمرکز ( Focus ) که نشان دهنده توانایی فرد در توجه کردن به یک مورد در میان موارد مختلف است ، مثلا از بین صداهای مختلف بتواند توجه اش را به صدای مورد نظر جمع کند. یا در میان وسایل مختلف حواس اتون و بتونید جمع کنید و وسیله مورد نظرتون و پیدا کنید.

عدد سرعت ( Speed ) نشان دهنده این مطلب است که شما چقدر سریع می توانید حواستون و به چیزی جمع کنید . 


در صفحه سوم گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

به طور کلی مواردی که گفته شد را به صورت جدول می توانید مشاهده کنید .
شاخص کلی توجه را می توانید ببینید که در کجا است ، آیا از نرمال بالاتر است یا پایین تر و اگر بالا یا پایین است چقدر بالا و پایین است.
توجه دیداری که در مجوع وضعیت توجه دیداری فرد چگونه است .
توجه شنیداری ، که در مجموع وضعیت توجه شنیداری فرد چگونه است.
شاخص کلی کنترل پاسخ را می توانید ببینید ، که در مجموع میزان تکانشگری آزمودنی در چه حدی است.
کنترل پاسخ دیداری ، که در مجموع میزان تکانشگری دیداری آزمودنی چقدر است .
کنترل پاسخ شنیداری ، که در مجموع میزان تکانشگری شنیداری آزمودنی چقدر است.
توجه ممتد شنیداری ، که عدد آن نشان می دهد یک نفر چقدر طولانی می تواند به چیزی با دقت گوش کند
توجه ممتد دیداری ، که عدد آن نشان می دهد یک نفر چقدر طولانی می تواند به چیزی با دقت نگاه کند
تشخیص ، که نرم افزار تشخیص می دهد بر مبنای DSM-5 آزمودنی چه تشخیصی می گیرد، آیا نرمال است یا ضعف توجه دارد .

صفحه 4 گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

تمام موارد مربوط به صفحه 3 را به صورت نمودار نشان می دهد ، و در واقع یک جمع بندی سریع و کامل برای کل آزمون می باشد .

نمونه گزارش مقایسه ای بین دو آزمون توجه و تمرکز 

گزارش فارسی مقایسه ای آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 که بر مبنای مقایسه داده های نمودار صفحه 4 هر آزمون می باشد ، نشان می دهد که هر کدام از شاخص های توجه فرد در طی زمان چه تغییری کرده است و در واقع نتایج دو آزمون مختلف را با نمودار مقایسه ای نشان می دهد .
تمام موارد در این گزارش نیز در بالا توضیح داده شده است.

مطالب مرتبط :

تست توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 چیست ؟ ( کلیک کنید )

برای اینکه تست توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 بدهم چه کاری باید انجام دهم ؟ ( کلیک کنید )

من متخصص هستم و نیاز دارم برای مراجعین خودم گزارش فارسی آزمون IVA-2 را داشته باشم ( کلیک کنید )

مشاهده نمونه گزارش انگیسی آزمون IVA-2 (کلیک نمایید)

چه آزمون های دیگری برای مشخص کردن وضعیت توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی وجود دارد ؟ ( کلیک نمایید )


ارتباط با ما

    


بازگشت