گزارش اصلی آزمون توجه تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

گزارش اصلی آزمون توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی
شرایط آزمون توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی در مرکز توانبخشی و سلامت ذهن وصال (کلیک نمایید)ارتباط با ما


    
بازگشت