آزمون تخصصی توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

آزمون توجه ، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
توجه و تمرکز یکی از شاخص ها و توانایی های مهم شناختی است که وجود نقص و یا اختلال در آن می تواند منجر به بروز انواع مشکلات در زندگی شخصی و حرفه ای افراد شود. عدم توجه و تمرکز تاثیر مستقیم بر یادگیری فرد دارد و می تواند سد محکمی در راه رسیدن به موفقیت باشد. 
آزمون تخصصی IVA-2 ، آزمونی است که میزان توجه ، تمرکز و احتمال بیش فعالی افراد را با درصد بالا تشخیص می دهد. برای بهبود شرایط کاری و ارتقا تحصیلی ، قدم اول، بررسی و سنجش میزان توجه و تمرکز است.


اقدامات لازم جهت انجام آزمون بررسی توجه ، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 در مرکز سلامت ذهن وصال

1. تماس با مرکز جهت هماهنگی تایم آزمون IVA-2

2. مراجعه به مرکز سلامت ذهن وصال در زمان تعیین شده و انجام آزمون

3. تفسیر آزمون توسط دکتری علوم شناختی و دریافت نتیجه آن (نسخه کاغذی و دیجیتال)مطالب مرتبط:

مشاهده نمونه گزارش فارسی آزمون IVA-2 (کلیک کنید)

مشاهده نمونه گزارش انگلیسی آزمون IVA-2 (کلیک کنید)

آزمون و تست های تشخیص بیش فعالی (کلیک کنید)

 

بازگشت