نتایج جستجو

جستجو
فرم نمایه حسی یا 2 Sensory Profile چیست و چگونه تکمیل نماییم
لورتا نوروفیدبک چیست ؟
نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟
بهترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک کجاست ؟
درمان مشکلات حسی و اختلال در یکپارچگی حسی چگونه است ؟
ارتباط مشکل حسی با اوتیسم ASD
tDCS یا تحریک الکتریکی جمجمه با جریان مستقیم چیست ؟
آموزش نرم افزار کاپیتان لاگ (Captain's Log)
CES درمان غیر دارویی اضطراب ، کم خوابی و افسردگی چگونه است ؟
آزمون و تست های ارزیابی حافظه
آزمون رایگان توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain Log چیست؟
نوروفیدبک چیست؟
CRT Clinical Task Board
توانبخشی شناختی در کودکان فلج مغزی و یا اختلالات حرکتی - cp
آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
تاثیر داروی سورامین بر اوتیسم
نرم افزار توانبخشی شناختی ریهاکام - RehaCom
درمان بیش فعالی ADHD
کلینیک سلامت ذهن
نوروفیدبک Neurofeedback
چگونگی ارائه خدمات درمانی و سلامت در مرکز توانبخشی وصال با توجه به وجود ویروس کرونا
CANTAB - آزمون کن تب
پویش نسخه کلینیکی
پویش نسخه خانگی
کاپیتان لاگ - Captain’s Log نسخه کلینیکی
نرم افزار کلینیک کاردرمانی با امکان امور مالی و وقت دهی آنلاین
Captain`s Log ( نسخه خانگی )
گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2