نتایج جستجو

جستجو
درمان بیش فعالی - ADHD چیست
نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD
تست هوش و انواع تست های هوشی
تست هوش وکسلر - WISC - 5
گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
آزمون تئوری ذهن یا theory of mind از مجموعه آزمون های وینا
ملاک های تشخیص اختلال در خودماندگی ( اوتیسم ) در DSM-5
آزمون هوش ریون RAVEN
فرم نمایه حسی یا 2 Sensory Profile چیست و چگونه تکمیل نماییم
درمان غیر دارویی بیش فعالی
پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرای یا همان BRIEF
FANTAB چیست ؟
لورتا نوروفیدبک چیست ؟
درمان بیش فعالی با استفاده از لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
درمان اختلال یادگیری ( SLD ) با استفاده از توانبخشی حسی و لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
بهترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک کجاست ؟
راهنمای انتخاب آزمون های کن تب
آزمون وینا چیست ؟
آزمون حافظه Rivermead کودکان یا RBMT چیست؟
آزمون بررسی صفحه دیداری فضایی کرسی بلاک از مجموعه آزمون های وینا
آزمون هوش استنفورد - بینه مناسب کودکان زیر 6 سال
ارتباط مشکل حسی با توجه و تمرکز و بیش فعالی یا ADHD
مشاوره آنلاین
انجام معتبرترین تست هوش آنلاین در ایران ریون 2 (Raven's 2)
آموزش آزمون 2-IVA
آموزش آزمون CANTAB
آموزش آزمون نمایه حسی 2 یا Sensory Profile 2
آموزش نرم افزار کاپیتان لاگ (Captain's Log)
آموزش لورتا نوروفیدبک | Loreta Neurofeedback
آموزش نرم افزار نوروگاید NeuroGuide
درخواست گزارش فرم اوتیسم بهر
درخواست گزارش پرسشنامه سنجش علائم روانی SCL-90-R
آزمون و تست های تشخیص بیش فعالی
درخواست گزارش فارسی IVA-2 | تست تخصصی بیش فعالی
گزارش اصلی آزمون توجه تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
آزمون و تست های ارزیابی حافظه
آزمون رایگان توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain Log چیست؟
حافظه فعال یا همان working memory چیست ؟
توانبخشی شناختی چیست ؟
اختلال یادگیری چیست - What is Learning Disability LD
خرید محصولات سایت پیرسون آمریکا
اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD
آزمون کن تب - CANTAB چیست
آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
تاثیر داروی سورامین بر اوتیسم
مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال
تست تشخیص اوتیسم گارس 3 چیست
تست تشخیص اوتیسم گارس 3
انجام آزمون آنلاین توجه و تمرکز WAFA (وینا)
انجام آزمون آنلاین حافظه N-Back (وینا)
آزمون سلامت روان و بررسی عملکرد مغز
خرید نرم افزار وینا Vienna Test System
آموزش نوروفیدبک | Neurofeedback
نرم افزار توانبخشی شناختی ریهاکام - RehaCom
پنل مدیریت آزمون های شناختی
همکاری با محققین
راهکارهای سازمانی
خرید نسخه اورجینال آزمون وینا
Vienna Test System یا آزمون وینا چیست؟
آزمون های وینا کدام شاخص های شناختی را ارزیابی می کند؟
مجموعه آزمون های وینا - Vienna Test System
تست آدمک گودیناف
معتبرترین تست های بین المللی هوش حافظه توجه
تست اضطراب
تست هوش ریون 2 در ایران
آموزش اسمارت مایند
راهنمای دریافت فایل آزمون ها در پنل کاربری مرکز توانبخشی وصال
آزمون های عصب شناختی در منابع انسانی HR
آزمون عصب شناختی در ورزش و ورزشکاران
بیوفیدبک در درمان بیش فعالی و میگرن
آموزش تست هوش وکسلر 5 (WISC-5)
آموزش تست هوش بینه (Binet IQ)
تفسیر نقشه مغزی و پلن نوروفیدبک qEEG
پرسش و پاسخ درباره نوروفیدبک
پرسش و پاسخ نقشه مغزی qEEG
اختلال بیش فعالی ADHD و نقص توجه
بیش فعالی ADHD یا همان نقص توجه و تمرکز چیست ?
راهنمای تشخیصی اختلال یادگیری LD
توانبخشی شناختی CRT
بخش تشخیص و درمان بیش فعالی ADHD
نوروفیدبک Neurofeedback
بخش تشخیص و درمان اختلال یادگیری LD
توانبخشی دست Hand Therapy
آزمون های روان شناختی
اتاق چند حسی یا snoezelen room
تست هوش
توانبخشی از راه دور یا Tele-Rehab
آزمون تخصصی توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
پروفایل عصب شناختی و عضلانی اسکلتی دانش آموزان
کلینیک تخصصی حافظه و آلزایمر
آموزش انفرادی نرم افزارهای شناختی در مرکز توانبخشی وصال
هنجاریابی آزمون کن تب ( CANTAB ) در ایران در مرکز توانبخشی وصال
برگزاری کارگاه و آموزش نرم افزار شناختی کن تب ( CANTAB )
تکمیل پرسشنامه Gars 3 (تست تخصصی تشخیص اوتیسم) به صورت آنلاین در مرکز سلامت ذهن وصال
انجام تست هوش وکسلر کودکان
ارائه نسخه اصلی آزمون عصب روانشناختی وینا (Vienna Test System)، برای اولین بار در ایران
آغاز به کار پنل پزشکان و مراجعین سایت مرکز سلامت ذهن وصال
ارائه گزارش اصلی و بین المللی آزمون های عصب روانشناختی
انجام تست هوش وکسلر 5 ( WISC-V ) کودکان
تشخیص ضعف در توجه و تمرکز در دانش آموزان با انجام تست IVA-2
تکمیل پرسشنامه GARS-2 ( تست تخصصی تشخیص اوتیسم ) بصورت آنلاین در سایت مرکز توانبخشی وصال
انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی
CANTAB - آزمون کن تب
تست تخصصی بیش فعالی IVA-2
تست هوش وکسلر - WISC - 5
گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2
تست ذهن خوانی TOM از مجموعه آزون های وینا
آزمون تخصصی بیش فعالی IVA با امکان نمونه برداری از امواج مغزی و بدون آن
فارسی ساز آزمون IVA
آزمون بررسی حافظه کرسی بلاک از مجموعه آزمون های وینا
نرم افزار تخصصی توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
آزمون برج لندن از مجموعه آزمون های وینا
آزمون آنلاین FGT از مجموعه COGBAT وینا
آزمون آنلاین INHIB از مجموعه COGBAT وینا
آزمون NBV (N BACK Verbal) از مجموعه COGBAT وینا
آزمون TMT از مجموعه COGBAT وینا
آزمون WAFA از مجموعه COGBAT وینا
آزمون TOL از مجموعه COGBAT وینا
آزمون WAFG از مجموعه COGBAT وینا
آزمون AMT از مجموعه DRIVESTA وینا
آزمون ATAVT از مجموعه DRIVESTA وینا
آزمون COG از مجموعه DRIVESTA وینا
آزمون DT از مجموعه DRIVESTA وینا
آزمون RT از مجموعه DRIVESTA وینا
تست اضطراب DT
نحوه اجرای آزمون های آنلاین وینا
تست سلامت روان
آزمون SMK از مجموعه آزمون های وینا
آزمون RISIKO از مجموعه آزمون های وینا
آزمون OLMT از مجموعه آزمون های وینا
آزمون 3D از مجموعه آزمون های وینا
آزمون Signal از مجموعه آزمون های وینا
آزمون ZBA از مجموعه آزمون های وینا
آزمون LVT از مجموعه آزمون های وینا
آزمون 2Hand از مجموعه آزمون های وینا
آزمون VIGIL از مجموعه آزمون های وینا
آزمون DAUF از مجموعه آزمون های وینا
آزمون Stroop از مجموعه آزمون های وینا
آزمون INHIB از مجموعه آزمون های وینا
آزمون COG از مجموعه آزمون های وینا
آزمون SWITCH از مجموعه آزمون های وینا
آزمون VISGED از مجموعه آزمون های وینا
آزمون NBV از مجموعه آزمون های وینا
آزمون WAFV از مجموعه آزمون های وینا
آزمون 5point از مجموعه آزمون های وینا
آزمون AMT از مجوعه آزمون های وینا
آزمون B19 از مجموعه آزمون های وینا
آزمون NBN از مجموعه آرمون های وینا
تخصصی ترین مرکز بررسی سلامت ذهن و عملکرد مغز
آزمون FGT از مجموعه آزمون های وینا
آزمون RT از مجموعه های وینا
آزمون TMT از مجموعه آزمون های وینا
آزمون VISCO از مجموعه آزمون های وینا
آزمون DAKT از مجموعه آزمون های وینا
آزمون ATAVT از مجموعه آزمون های وینا
آزمون AHA از مجموعه آزمون های وینا
آزمون DTKI از مجموعه آزمون های وینا
آزمون GET از مجموعه آزمون های وینا
آزمون TOM از مجموعه آزمون های وینا
آزمون MTA از مجموعه آزمون های وینا
آزمون Mouse از مجموعه آزمون های وینا
آزمون VERGED از مجموعه آزمون های وینا
آزمون SIMKAP از مجموعه آزمون های وینا
آزمون GESTA از مجموعه آزمون های وینا
آزمون BACO از مجموعه آزمون های وینا
آزمون IVA-2
آزمون INSBT از مجموعه آزمون های وینا
آزمون WAF از مجموعه آزمون های وینا
وبینار مقدماتی کاربرد Q Interactive
بچه من الان یکسالست ولی فقط غلت میخوره و چهاردست و پا نمیره تا چهار ماهگی از طریق سوندمعده تغذیه میکرد چون سوندشو در میاورد مجبور شدیم دست و پاش و ببندیم ولینمیدونستیم بعدها روی بچه اثر میذاره دکتر مغزو اعصاب گفت مشکل ذهنی نداره ولی چون سندرومای مختلفی داره نتونستن تشخیص بدن مریضیش چیه حالا بنظرتون علت تاخیر حرکتیش چیه
بله ماباهاش تمرین داریم ومرتب کاردرمان میبریمش ولی من حس میکنم بچه نه تنها از لحاظ حرکتی عقب هست بلکه از لحاظ ذهنی ام مشکل داره چطورمیتونم متوجه یامطمعن بشم؟ممنون راهنمای کتید
سلام خسته نباشید پسرم یک سالشه با تشخیص آسفیکسی نوزادی ( HIE) در ام آره آی و تشنج بدو تولد که چندین بار تشنج داشته ولی الان چهار ماهه خداروشکر تشنج ش کنترله از چهارماهگی کار درمانی میبریمش ولی به خاطر تشنج ش چند بار قطع کردیم کاردرمانی رو. ارتباط چشمی داره لبخند داره در حد یک تبسم و خیلی کم سینه خیز میره ولی نشستن ش خیلی ضعیفه. میخواستم بپرسم آیا ممکنه پسرم از نظر ذهنی هم درگیر باشه؟ و اینکه ممکنه تشنج ش کاملا قطع بشه با دارو؟ و اینکه در کل مشکلاتش در چه حدی هست؟ خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام من میخواستم بدونم چگونه می توانم تست تمرکز برای پسرم از شما بگیرم؟
سلام وقت بخیر پسرم 7 ساله است و مشکل خاصی ندارد فقط به پیشنهاد مدرسه چون تو آزمون سنجش تحصیلی بالاترین نمره رو آورده تست وکسلر میخوام انجام بده امکانش هست؟؟
سلام پسرم 11 سالش هست مشکل تمرکز داره درس ریاضی خیلی ضعیفه مشکل پیش فعالی هم داره و حرف زدنش هم مشکل داره عصبی هم هست(خیال پردازه) لطفاً راهنمایی کنید. چند جلسه مشاوره هم بردم ولی راضی نبودم و مشکلش حل نشد.