تکمیل پرسشنامه Gars 3 (تست تخصصی تشخیص اوتیسم) به صورت آنلاین در مرکز سلامت ذهن وصال

تکمیل پرسشنامه Gars 3 (تست تخصصی تشخیص اوتیسم) به صورت آنلاین در مرکز سلامت ذهن وصال

آزمون گارس 3 معتبر ترین آزمون تشخیص اوتیسم و تعیین شدت علائم آن است که برای اولین مرتبه در ایران ارائه شده است .

این آزمون نسخه جدید تست تشخیص اوتیسم قبلی ( GARS-2 ) و بسیار جزئیات دقیق تری را ارائه می دهد .

تست تشخیص اوتیسم گارس 3 با 6 خرده آزمون و دو شاخص اوتیسم متفاوت برای کودکان با توانایی صحبت کردن و کودکان بدون توانایی صحبت کردن در دامنه سنی 3 الی 22 سال است

جهت تکمیل پرسشنامه GARS-3  اینجا کلیک نمایید.