تکمیل پرسشنامه گارس 3

پرسشنامه گارس ، یک پرسشنامه جهت بررسی احتمال تشخیص اوتیسم ( ASD ) و تعیین شدت علائم اوتیسم در افراد می باشد.

نگارش 3 این پرسشنامه ( GARS-3 ) برای اولین مرتبه توسط مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال در ایران ارائه می شود که می توانید توسط لینک زیر درخواست تکمیل آن را بدهید 


گزارش این پرسشنامه چگونه است ؟

بازگشت