بیش فعالی | ADHD


درمان بیش فعالی - ADHD چیست

درمان بیش فعالی - ADHD چیست

درمان بیش فعالی - ADHD چیست و در مغز یک کودک بیش فعالی - ADHD چه می گذرد

ادامه مطلب

نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD

نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD

یکی از چندین نمونه کنترل بیش فعالی ADHD در کودکان توسط توانبخشی شناختی در مرکز توانبخشی وصال

ادامه مطلب

اختلال بیش فعالی ADHD و نقص توجه

اختلال بیش فعالی ADHD و نقص توجه

اختلال بیش فعالی ADHD و نقص توجه و تمرکز در کودکان و بزرگسالان

ادامه مطلب

اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD

اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD

اختلال نافرمانی چالشگری - Oppositional Defiant Disorder - ODD

ادامه مطلب

حافظه فعال یا همان working memory چیست ؟

حافظه فعال یا همان working memory چیست ؟

حافظه فعال نوعی حافظه کوتاه مدت است که کاربری بسیار بالایی در انجام فعالیت های ذهن و شناخت دارد.

ادامه مطلب


تست توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی بزرگسال

تست توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی بزرگسال

تشخیص بیش فعالی بزرگسالان ، تست توجه و تمرکز بزرگسالان ، تست IVA-AE

ادامه مطلب