آزمون عصب شناختی در ورزش و ورزشکاران

آزمون عصب شناختی در ورزش و ورزشکاران


در دنیای امروز ورزش، موفقیت در سطوح بالا نیازمند مولفه های عصب – شناختی قوی است. شاخص هایی چون سرعت عمل، درک فضایی، تمرکز و کنترل استرس در دستیابی به عملکرد برتر ورزشکاران بسیار است.

هدف از ارزیابی های عصب شناختی در ورزش ایجاد یک پروفایل در توانایی های مغزی برای ورزشکاران است. و این امر باید با پیشرفته ترین و معتبر ترین تکنولوژی ها و دانش روز انجام شود.

ورزشکار می بایست تصویر واضحی از مشخصات و توانایی های خود داشته باشد. بررسی های عصب شناختی نقاط قوت و ضعف ذهنی – عصبی بازیکن را مشخص می کنند و فرصت بهبود توسعه عملکرد را برای او فراهم می کنند.

این پروفایل بر اساس آزمون ها و تست های  که توانایی اندازه گیری دقیق پارامترهای عصب - شناختی مرتبط با ورزش را دارند، ایجاد می شود و از جمع آوری یافته هایی مانند امواج مغزی می تواند باشد تا آزمون های FDA Approve برای بررسی توانایی های مختلف ذهنی.

این ارزیابی ها هم برای ورزشکاران حرفه ای و هم برای ورزشکاران مبتدی که درشروع دوره فعالیت های ورزشی خود هستند، کاربرد دارد. حتی می توان از این آزمون ها به عنوان یک ابزار در کنار استعداد یابی ورزشی استفاده نمود.

کاربرد دیگر این ارزیابی ها، بررسی روند سلامت ذهنی – عصبی و عملکرد مغز ورزشکاران جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی و یا بررسی پیشرفت و پسرفت آنها می باشد.

انجام این آزمون ها نه تنها برای بزرگسالان امکان پذیر است بلکه برای کودکان نیز بسیار مفید و کارآمد است. پرورش و پیشرفت ورزشکاران جوان در گرو موفقیت های ورزشی می باشد که این امر با استفاده از دانش های نوین امکان پذیر است.آزمون های عصب شناختی در دو دسته عمومی و پیشرفته ارائه می شوند.
ارزیابی های عمومی یا General Assessment 

 1. ارزیابی توجه (Attention)
 2. ارزیابی حافظه (Memory)
 3. ارزیابی توانایی های اجرایی (Executive Function)
 4. ارزیابی هوش کلی (Intelligence Quotient)ارزیابی های عمومی پیشرفته یا Advanced Assessment

 1. ارزیابی های عمومی (General Assessment)
 2. نقشه مغزی (qEEG | Brain Mapping)ارزیابی تخصصی ورزش ها

آزمون های عصب شناختی ورزشی بر اساس رشته های ورزش متفاوت خواهند بود و بستگی به هدف و نوع ورزش خواهد داشت. در همین راستا ارزیابی های تخصصی مرتبط با نوع رشته ورزشی و یا پست تخصصی ورزشکار ارائه می شود.

فوتبال _ پست دروازه بان:

 1. ارزیابی سرعت عمل - سرعت واکنش
 2. ارزیابی درک سه بعدی در فضا
 3. تاب آوری در برابر اضطراب
 4. آزمون ریسک پذیری
 5. بررسی کنترل پاسخ به محرک
 6. نقشه مغزی


فوتبال _ پست خط حمله

 1. ارزیابی سرعت عمل - سرعت واکنش
 2. ارزیابی حافظه فعال
 3. بررسی توانایی حل مسئله
 4. درک فاصله و سرعت
 5. نقشه مغزی


فوتبال _ پست خط حمله

 1. ارزیابی بررسی دامنه دید و درک از محیطارتباط با ما


    

بازگشت