تست آدمک گودیناف

تست آدمک گودیناف

- در آزمون آدمک گودیناف ( Goodenough ) ، مهمترین هدف ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است .

- تست  آدمک گودیناف ( Goodenough )  را زمانی  به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نباشند و بخواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه ای حدودی برسیم .

-  آزمون آدمک گودیناف ( Goodenough ) برای  اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند نیز بهترین ابزار سنجش هوش می باشند.

- اجرای آزمون آدمک گودیناف ( Goodenough ) بسیار ساده است و در تست آدمک گودیناف ( Goodenough ) به کودک گفته می شود: " یک آدم ترسیم کن  و هر چه می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش " ،برای کودک توضیح می دهیم که زمان انجام این  کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

- نکاتی که در انجام آزمون آدمک گودیناف ( Goodenough ) باید رعایت کرد:

1. برای ترسیم آدمک گودیناف ( Goodenough )  بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم، زیرا با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

2.   اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

3.   کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  باشد.( حدود ابعاد یک برگه A4 ).

4.   اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس  بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.

5. اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص درمانی مراجعه کرد.

6. در هنگام کشیدن آدمک توسط کودک، باید روش نقاشی کودک را با دقت مشاهده نمود.


- روش نمره گذاری آزمون آدمک گودیناف ( Goodenough ) :

در فایل Goodenough Scale  برگه کامل نمره گذاری موجود می باشد .( این فایل در مرکز توانبخشی وصال وجود دارد. )


- روش محاسبه نمرات آزمون آدمک گودیناف ( Goodenough ) :

1.   نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از 51 بیشتر تجاوز نمی کند)

2. با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود .( جدول در مرکز توانبخشی وصال وجود دارد )

3. از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.