تست آدمک گودیناف

تست آدمک گودیناف

- در آزمون آدمک گودیناف(Goodenough ) ، مهمترین هدف ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است .

- تست  آدمک گودیناف (Goodenough )  را زمانی  به کارمی بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نباشند و بخواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه ای حدودی برسیم .

-  آزمون آدمک گودیناف (Goodenough ) برای  اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند نیز بهترین ابزار سنجش هوش می باشند.

- اجرای آزمون آدمک گودیناف (Goodenough ) بسیار ساده است و در تست آدمک گودیناف (Goodenough ) به کودک گفته می شود: " یک آدم ترسیم کن  و هر چه می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش" ،برای کودک توضیح می دهیم که زمان انجام این  کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.


تست های تخصصی هوش کودکان و بزرگسالان 


 نکاتی که در انجام آزمون آدمک گودیناف (Goodenough ) باید رعایت کرد:

1. برای ترسیم آدمک گودیناف(Goodenough )  بهتر است یک مداد سیاه یا یک خودکار راحت و روان در اختیار کودک بگذاریم، زیرا با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

2.   اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

3.   کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  باشد.( حدود ابعاد یک برگه A4 ).

4.   اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس  بهترین وکاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.

5. اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص درمانی مراجعه کرد.

6. در هنگام کشیدن آدمک توسط کودک، باید روش نقاشی کودک را با دقت مشاهده نمود.


روش نمره گذاری آزمون آدمک گودیناف (Goodenough ) :

در فایل Goodenough Scale  برگه کامل نمره گذاری موجود می باشد .( این فایل در مرکز توانبخشی وصال وجود دارد. )


روش محاسبه نمرات آزمون آدمک گودیناف (Goodenough ) :

1.   نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از 51 بیشتر تجاوز نمی کند)

2. با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود .( جدول در مرکز توانبخشی وصال وجود دارد )

3. از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

به عنوان مثال :

اگر یک کودک 10 سال و 3 ماهه، نمره خام  40را کسب نماید، ابتدا  در جدول تبدیل نمرات خام، سن عقلی کودک را پیدا می کنیم (که می شود سن عقلی 13 ساله برای نمره خام  40 ). سپس 13 ( که سن عقلی کودک است) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنیم تا سن عقلی کودک بر حسب ماه شود (13*12 = 156 ماه) .

بعد از آن سن تقویمی کودک را بر حسب ماه می نماییم که می شود ( سال10*12 + 3 = 123 ماه ).

حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم کردهوضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید.البته این بهره هوشی برای آزمون آدمک گودیناف(Goodenough ) می باشد.

IQ = (( 13*12) / (12*10+3)) * 100

IQ = 127

و سپس سطح معادل هوشی تست گودیناف (Goodenough ) را در جدول انتهای متن  چک می نماییم.


آیا آزمون آدمک گودیناف (Goodenough ) معتبر است ؟

این آزمون حدودا از 1926 میلادی معادل 1305 شمسی توسط Florence Goodenough ابداع شد ولی همانطور که گفته شد این آزمون بیشتر جهت غربالگری می باشد و امتیاز آن قابل اکتفا به تفسیر های تخصصی نمی باشد و وابسته به بسیاری عوامل از جمله توانایی های فردی کودک دارد، به طور مثال این آزمون برای کودکی که توانایی های دست ضعیفی دارد یا مشکلات حرکتی دارد مانند کودکان فلج مغزی کاربرد ندارد ، زیرا کودک آن چه را که می خواهد بکشد نمی تواند انجام دهد .

لذا در شرایطی که هیچ امکان دیگری وجود ندارد، از آزمون آدمک گودیناف (Goodenough ) استفاده می شود .


 آیا با آزمون آدمک گودیناف می توان بهره هوشی قطعی یک کودک را مشخص نمود؟

خیر، در بالا توضیح داده شد.


فرم های نمره گذاری آزمون آدمک گودیناف را از کجا می توان تهیه نمود ؟

می توانید با مرکز توانبخشی وصال تماس حاصل فرمایید .


طبقه بندی از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تیز هوش

169-150

پر هوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزی

89-80

مرزی ضعیف

79-70

کودن

69-50

کالیو

49-25

کانا

25-0سایر مطالب

بررسی سلامت روان و مغز (کلیک)  


تست اضطراب (کلیک)

 تست حافظه (کلیک)

تست توجه و تمرکز (کلیک)


ارتباط با ما


    

بازگشت