پرسشنامه گارس 3 تشخیص اوتیسم

گارس (GARS) ، پرسشنامه تشخیص اوتیسم ( ASD ) و تشخیص شدت علائم اوتیسم است .

در ایران برای اولین مرتبه نسخه 3 این پرسشنامه ( GARS 3 ) توسط سایت مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال ارائه شده است.


این پرسشنامه که در ایران برای نخستین بار توسط دکتر علیزاده، دکتر لهراسبی و همکاران نرمال شده است آماده ارائه می باشد.


جهت تکمیل پرسشنامه کلیک نمایید 

بازگشت