تست تشخیص اوتیسم گارس 3 چیست

آزمون گارس 3 در حال حاضر معتبر ترین پرسشنامه تست تشخیص اوتیسم و تعیین شدت علائم ASD می باشد و می توانید با کلیک اینجا تکمیل نمایید. (دقت فرمایید این پرسشنامه مناسب برای سنین 3 تا 22 سال می باشد.)


چه شاخص هایی در پرسشنامه گارس 3 برای تشخیص اوتیسم وجود دارند ؟ 

در پرسشنامه گارس 3 ( GARS-3 ) در مجموع 6 خرده آزمون مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از :

1- رفتارهای تکراری ( Restricted Behaviors ) که در آزمون گارس 3 به اختصار با RB نمایش داده می شود.

2- تعامل اجتماعی ( Social Interaction ) که در GARS-3 به اختصار با SI نمایش داده می شود.

3- ارتباطات اجتماعی ( Social Communication ) که در آزمون گارس 3 به اختصار با SC نمایش داده می شود.

4- پاسخ های هیجانی ( Emotional Responses ) که در GARS -3 به اختصار با ER نمایش داده می شود.

5- سبک یا شیوه شناختی ( Cognitive Style ) که در آزمون گارس 3 به اختصار با CS نمایش داده می شود.

6- گفتار ناهنجار ( Maladaptive Speech ) که در GARS - 3 به اختصار با MS نمایش داده می شود.


تعیین شاخص های تشخیص اوتیسم ( ASD ) چه کمکی می کند ؟

تفکیک خرده سنج ها کمک می کند متوجه شویم بیشترین مشکل کودک در کدام حیطه می باشد و فرآیند توانبخشی و درمان کمک شایانی می کند .

نتایج آزمون تست تشخیص اوتیسم در دارو درمانی برای ASD نیز می تواند کمک کننده باشد.


نتیجه تست تشخیص اوتیسم ( آزمون گارس 3 ) : 

نتیجه گیری تشخیص اوتیسم بر حسب 4 شاخص اصلی (ASD index 4-scores) : برای کودکانی است که به سن صحبت کردند نرسیده اند و یا صحبت نمی کنند و یا تفسیر آزمون بدون توجه به مشکلات کلامی و شناختی کودک است ، درواقع اینطور در نظر بگیرید که اگر کاری به صحبت کودک و توانایی شناختی وی نداشته باشیم چقدر احتمال دارد که اوتیسم ( ASD ) باشد .

نتیجه گیری GARS و تشخیص اوتیسم بر حسب 6 شاخص اصلی (ASD index 6-scores) : علاوه بر 4 شاخص قبلی ، برآیند شاخص های عملکرد و چهارچوب شناختی (CS) و گفتار ناهنجار (MS) نیز اضافه می شود به عبارت ساده تر ، اگر توانایی صحبت کردن کودک و توانایی شناختی وی را نیز در نظر بگیریم چقدر احتمال دارد که کودک اوتیسم ( ASD ) باشد ؟


- تعیین سطح اوتیسم کودک بر اساس DSM-5:

آیا کودک اوتیسم سطح 1 است یا اوتیسم سطح 2 و یا اوتیسم سطح 3


- تعیین اوتیسم بر اساس معیار گیلیام :

به صورت یک دامنه عددی مشخص می شود که نشان داده می شود و مشخص می شود که کودک کدام مورد زیر است 

احتمال ندارد اوتیسم باشد، احتمال دارد اوتیسم باشد ، احتمال زیاد اوتیسم است ، احتمال بسیار زیاد اوتیسم است


تعیین اوتیسم بر اساس توصیف DSM-5 :

اوتیسم نیست ، اوتیسم است و نیاز به حداقل حمایت دارد ، اوتیسم است و نیاز به حمایت زیاد دارد و اوتیسم است و نیاز به حمایت بسیار زیاد دارد.


جهت تکمیل پرسشنامه تست تشخیص اوتیسم گارس 3 ( کلیک نمایید )


مشاهده نمونه گزارش تست اوتیسم گارس 3 ( کلیک نمایید )


سایر شاخص های پرسشنامه تشخیص اوتیسم و تعیین شدت علائم ASD :

توصیف (Description) : مقیاس نمره گذاری تست تشخیص اوتیسم یا همان پرسشنامه گیلیام - ویراست سوم، ابزاری برای ارزیابی افراد در طیف اوتیسم (ASD) و یا سایر اختلالات شدید رفتاری است. GARS یک فرم معتبر است که جهت کمک به تشخیص اختلال طیف اوتیسم (ASD) کاربرد دارد.

انتخاب موارد (Item Selection) : موارد تست تشخیص اوتیسم ( گارس - 3 ) بر اساس شاخص های تشخیصی DSM-5 برای تعیین طیف اوتیسم می باشد که توسط انجمن روانشناسان آمریکا (APA) در سال 2013 ارائه شده است.

اعتبار (Reliability) : اعتبار آزمون تست تشخیص اوتیسم در قسمت راهنمای نتیجه آزمون وجود دارد ( کلیک نمایید ) 

اعتبار تست تشخیص اوتیسم یا همان گارس 3 نهایتاً بیان می کند که موارد داخل خرده سنج ها با اندازه گیری ویژگی های رفتاری فردی طیف اوتیسم و یا سایر اختلالات رفتاری جدی سازگار است. تمامی موارد به قدر کافی مشارکت در تصمیم گیری های تشخیصی مهم قابل اتکا هستند.

صحت (Validity) : صحت و اعتبار GARS-3 طی مطالعات پژوهشی قبلی به اثبات رسیده است. مطالعات اعتبار سنجی شواهد محکمی بر ساختار گارس -3 ارائه می دهند. 

در صورتی که در تکمیل پرسشنامه دچار تردید شده اید، توصیه می کنیم برای دریافت نتیجه دقیق تر از مشاوره حضوری و یا مجازی یک متخصص برای تکمیل پرسشنامه استفاده نمایید ( استفاده از مشاوره از راه دور )


در ترجمه پرسشنامه تشخیص اوتیسم گیلیام ، برای اطمینان از صحت ترجمه، سئوال های این آزمون یک مرتبه به فارسی ترجمه و مجددا ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه شده است و در بازترجمه با سئوالات اصلی تطابق داده شد و از صحت ترجمه اطمینان حاصل شده است . 

تست تشخیص اوتیسم گارس ۳ یکی از آخرین پرسشنامه های روانشناختی در تشخیص اختلال اوتیسم یا همان ASD می باشد .

در این پرسشنامه بنا به اینکه کودک توانایی صحبت کردن دارد یا خیر شما به یکسری سئوال پاسخ می دهید و سپس احتمال اوتیسم بودن کودک و سطح اوتیسم بودن وی مشخص می شود.

در واقع یکی از کاربرد های گارس ۳ تعیین سطح اوتیسم کودک است .

در ایران برای اولین مرتبه نسخه 3 این پرسشنامه ( GARS 3 ) توسط سایت مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال ارائه شده است.

این پرسشنامه که در ایران برای نخستین بار توسط دکتر علیزاده، دکتر لهراسبی و همکاران نرمال شده است آماده ارائه می باشد.کلمات کلیدی : گارس ، گارس ۳ ، پرسشنامه اوتیسم ، تشخیص اوتیسم ، تست اوتیسم

بازگشت