نمایه حسی ویژه بزرگسالان

نمایه حسی بزرگسالان یا Adult Sensory Profile پرسشنامه ای شامل 60 سوال در حیطه حواس پنج گانه( چشایی، بویایی، شنوایی، دیداری، لامسه) و پردازش حرکتی و سطح فعالیت فرد است. این پرسشنامه مناسب سن 14 الی 60 سال می باشد و به منظور اندازه گیری و سنجش الگوهای پردازش حسی و تاثیر آن برعملکردهای اجرایی فرد طراحی شده است. فرد با پاسخ به سوالات این پرسشنامه مشخص می کند که به طور کلی در مواجهه با شرایط مختلف چگونه از خود واکنش نشان می دهد و آیا حواس او در سطح نرمال قرار دارد یا نه؟

از جمله معضلاتی که افراد با مشکلات حسی درگیر آن هستند :

           .         حساسیت کم بویایی منجر به تمایل زیاد به استشمام بوی بنزین و لاک و ... می شود.

           .         حساسیت بالای لامسه ای منجر به عدم علاقه به دست دادن با دیگران و یا عدم تمایل به دریافت ماساژ می شود.

           .         حساسیت بالای دهانی منجر به اذیت شدن در هنگام مسواک زدن می شود، مثلا در هر بار مسواک زدن حالت عوق زدن به شما دست می دهد.

           .         و امثالهم ...

موارد ذکر شده و یا موارد مشابه آنها می تواند نشان دهنده این باشد که حواس شما پایین تر از حد نرمال و یا بالاتر از آن است. این امر می تواند خود زمینه ساز مشکلات جدی در زندگی روزمره شود، به طور مثال حساسیت بالای شنیداری میتواند باعث کاهش توجه و تمرکز در کار و یا تحصیل شود و عدم موفقیت را برای شما رقم بزند. همینطور زمانیکه حواس شنیداری و یا دیداری شما بیش از حد بالا باشد در استراحت و خواب شما تاثیر می گذارد و باعث اختلال در خواب و ایجاد حس ضعف و خستگی مداوم در شما می شود به طوریکه انجام فعالیت های روزانه را برایتان سخت می کند.

و مواردی از این دست ... .


مطالب مرتبط

تکمیل پرسشنامه نمایه حسی  ویژه بزرگسالان 

راهنمای تکمیل پرسشنامه نمایه حسی  ویژه بزرگسالان


ارتباط با ما


    


منابع:

Kamath, M. S., Dahm, C. R., Tucker, J. R., Huang-Pollock, C. L., Etter, N. M., & Neely, K. A. (2020). Sensory profiles in adults with and without ADHD. Research in developmental disabilities, 104, 103696

Dunn, W., Brown, C., Breitmeyer, A., & Salwei, A. (2022). Construct validity of the sensory profile interoception scale: Measuring sensory processing in everyday life. Frontiers in Psychology, 13, 872619


بازگشت