توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی چیست ؟

توانبخشی شناختی چیست ؟

توانبخشی شناختی یا CRT چیست و به درد چه افرادی می خورد

ادامه مطلب

تئوری ذهن چیست

تئوری ذهن چیست

تئوری ذهن یا Theory of Mind چیست ؟

ادامه مطلب

CES درمان غیر دارویی اضطراب ، کم خوابی و افسردگی چگونه است ؟

CES درمان غیر دارویی اضطراب ، کم خوابی و افسردگی چگونه است ؟

CES یا تحریک الکتریکی جمجمه یک درمان مورد تائید FDA برای درمان اضطراب ، کم خوابی و افسردگی است .

ادامه مطلب


توانبخشی شناختی در کودکان فلج مغزی و یا اختلالات حرکتی - cp

توانبخشی شناختی در کودکان فلج مغزی و یا اختلالات حرکتی - cp

کودکانی که مشکل حرکتی دارند ، علاوه بر توانبخشی معمول خود نیاز به توانبخشی شناختی نیز دارند

ادامه مطلب

کاربرد کامپیوتر در توانبخشی شناختی

کاربرد کامپیوتر در توانبخشی شناختی

کاربرد کامپیوتر و نرم افزار های شناختی در توانبخشی شناختی چیست ؟

ادامه مطلب

نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain Log چیست؟

نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain Log چیست؟

نرم افزار تخصصی توانبخشی شناختی Captain`s Log چیست ؟ کاپیتان لاگ چه چیزی را ارزیابی و درمان می کند ؟

ادامه مطلب