توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی چیست ؟

توانبخشی شناختی چیست ؟

توانبخشی شناختی یا CRT چیست و به درد چه افرادی می خورد

ادامه مطلب

تئوری ذهن چیست

تئوری ذهن چیست

تئوری ذهن یا Theory of Mind چیست ؟

ادامه مطلب

CES درمان غیر دارویی اضطراب ، کم خوابی و افسردگی چگونه است ؟

CES درمان غیر دارویی اضطراب ، کم خوابی و افسردگی چگونه است ؟

CES یا تحریک الکتریکی جمجمه یک درمان مورد تائید FDA برای درمان اضطراب ، کم خوابی و افسردگی است .

ادامه مطلب


توانبخشی شناختی در کودکان فلج مغزی و یا اختلالات حرکتی - cp

توانبخشی شناختی در کودکان فلج مغزی و یا اختلالات حرکتی - cp

کودکانی که مشکل حرکتی دارند ، علاوه بر توانبخشی معمول خود نیاز به توانبخشی شناختی نیز دارند

ادامه مطلب

نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain Log چیست؟

نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain Log چیست؟

نرم افزار تخصصی توانبخشی شناختی Captain`s Log چیست ؟ کاپیتان لاگ چه چیزی را ارزیابی و درمان می کند ؟

ادامه مطلب