گزارش اصلی آزمون توجه تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

گزارش اصلی آزمون توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالیشرایط آزمون توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی در مرکز توانبخشی و سلامت ذهن وصال (کلیک نمایید)


ارتباط با ما


    


بازگشت