آزمون تئوری ذهن یا theory of mind از مجموعه آزمون های وینا

آزمون تئوری ذهن یا theory of mind از مجموعه آزمون های وینا

آزمون تئوری ذهن از آزمون های تست وینا | vienna test system

تست TOM از مجموعه آزمون های وینا در طبقه بندی بررسی شناخت اجتماعی | Social cognition قرار می گیرد، این آزمون جهت بررسی توانایی ذهن خوانی یا همان تئوری ذهن | Theory of Mind می باشد که عموما اختلال این توانایی ذهنی را در افراد اوتیسم | Autism دیده می شود.

تئوری ذهن چیست؟

تست TOM از مجموعه آزمون های وینا به صورت کاملاً کامپیوتری برگزار می شود و نتایج آن با داده های نرمالی که در خود آزمون وینا وجود دارد تفسیر می شود، آزمون TOM، احتمال اختلال در تئوری ذهن یا نرمال بودن آن را در افراد مشخص می نماید.

این آزمون شامل یکسری از تصاویر به هم ریخته می باشد که آزمودنی باید بر مبنای ایجاد یک داستان آنها را به ترتیب قرار دهد و پس از مرتب نمودن تصاویر داستان مورد نظر تصاویر را بگوید و به سوالهایی که از وی در مورد آنها می شود پاسخ دهد.

آزمون TOM شامل 4 نوع حالت برگزاری می باشد که به شرح زیر است.

4 فرم تست TOM و مدت زمان تقریبی انجام آنها :


تست استاندارد فرم S1: Aمدت زمان تقریبی : 27min
تست استاندارد فرم S2: B
مدت زمان تقریبی : 30min
تست فرم کوتاه S3 : A 
مدت زمان تقریبی : 18min
تست فرم کوتاه S4 : B
مدت زمان تقریبی : 21min

دو فرم استاندارد (S1-S2) هر کدام شامل 6 داستان مصور هستند.

فرم S3 شامل سه داستان اولی است که در فرم S1 وجود دارد.

فرم S4 شامل سه داستان اولی است که در فرم S2 وجود دارد.

اعتبار و روایی:

آلفای کرونباخ برای متغیر اصلی تست فرم   S1 : 0.85

آلفای کرونباخ برای متغیر اصلی تست فرم   S2 : 0.86

آلفای کرونباخ برای متغیر اصلی تست فرم   S3 : 0.78

آلفای کرونباخ برای متغیر اصلی تست فرم   S4 : 0.74

نشان دهنده اعتبار بالای تست در فرم های کوتاه و استاندارد است.
همچنین تست TOM جهت بررسی شناخت اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی، اختلالات effective، اختلالات شخصیت و اختلالات وابسته به دمانس است.

فرم:
فرم S1 و S3 بر اساس نمونه نرمال در دسترس شامل 312 نفر با میانگین سنی 17 تا 83 سال است و در فرم کلی سن، تحصیلات و جنسیت معین برای نمونه فراهم شده است.

می توانید نمونه گزارش این آزمون و فیلم روش اجرای آن را در زیر مشاهده نمایید.


:: مشاهده فیلم انجام آزمون TOM از مجموعه آزمون های vienna test system ::

( کلیک نمایید )


------------------- نمونه گزارش آزمون -------------------
مطالب مرتبط

تست اضطراب

بایو وی آر (Bio VR) و کاهش اضطراب

آزمون سلامت روان و بررسی عملکرد مغز

نقشه مغزی، qEEG یا Brain Mapping چیست؟


ارتباط با ما


    


بازگشت