اوتیسم و نقشه مغزی

در اختلال طیف اوتیسم تغییراتی در روابط بین نقاط مغزی و عملکرد مغز مشاهده می شود. بر خلاف تصور عموم که فکر می کنند مغز اوتیسم کند رشد می کند، اتفاقا رشد بیش از حد سریع و زودهنگام مغز در بعضی نقاط و تغییر در روابط بین مغزی به نظر می رسد که می تواند یکی از عوامل اوتیسم باشد . و تلاش بر تشخیص اوتیسم از طریق نقشه مغزی یا QEEG پایه در همین دلیل دارد. به خاطر داشته باشید هنوز دلیل #اوتیسم #ASD مشخص نیست. www.vesalcenter.com instagram.com/vesalcentercom