بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج

مرکز توانبخشی وصال بهترین و مجهزترین مرکز نوروفیدبک و توانبخشی شناختی در سطح کرج و استان البرز می باشد. این مرکز مجهز به پیشرفته ترین و بروز ترین دانش ها و تکنولوژی ها در زمینه نوروفیدبک، نقشه مغزی، توانبخشی شناختی و سایر دانش های مربوط به درمان های غیر دارویی و سلامت ذهن در کرج و استان البرز می باشد. بهترین نوروفیدبک کرج