استارت آپ توانبخشی شناختی

پروژه استارت آپ در زمینه توانبخشی شناختی، پروژه ای مناسب برای افراد فلج مغزی ( CP ) ، افراد سکته مغزی ( CVA ) ، و توانبخشی اختلالات تکامل سیستم عصبی مانند بیش فعال ها ( ADHD ) و اختلالات یادگیری ( SLD ) .