پوستر رشد روانی و حرکتی کودک


این پوستر که نمونه آن در بیمارستان های استان البرز نیز نصب شده شامل مراحل حرکتی  کودک از بدو تولد تا پایان 6 سالگی می باشد.

موارد این پوستر نیز مانند قسمت مراحل رشد روانی و حرکتی سایت ، در زمینه های مراحل حرکتی درشت ، مهارت های رشد اجتماعی - شناختی ، مهارت های ظریف ، مراحل رشد گفتار ، مهارت های انجام فعالیت های روزمره و رشد جسمانی می باشد.

ابعاد این پوستر 95 سانتی متر در 125 سانتی متر می باشد و با روکش لمینت مات می باشد .

بازگشت