ریورز واکر ( Reverse Walker )

واکر معمولی                                                                                         Reverse Walker

x  الگوی حرکتی وابسته به واکر                                                                  +   ایجاد الگوی حرکتی نرمال

x  کودک به جلو خم می شود و باعث چرخش لگن میشود                                      +   پیشگیری از خمم شدن کودک به سمت جلو

x  واکر بین کودک و مقصد قرار میگیرد                                                         +   رسیدن کودک قبل از واکر به مقصد

x  امکان اتصال وسایل کمکی وجود ندارد                                                        +   امکان اتصال شورت نگه دارنده برای کودکانی که ثبات لگن ندارند 

x  مناسب برای آموزش راه رفتن ولی وابستگی می آورد                                       +   بهبود آموزش راه رفتن با توجه به مقالات

x  به دلیل در دید بودن واکر باعث وابستگی روانی کودک به واکر می شود                   عدم وابستگی روانی به واکر

x  امکان کنترل جهت حرکت وجود ندارد                                                           امکان یک جهت رفتن و چند جهت رفتن واکر برای ساده و پیچیده شدن فرایندراه رفتن

x  نوع سبک و سنگین دارد                                                                         +   ساخته شده از آلیاژ کاملاً سبک

x  حمل و نقل آسان می تواند داشته باشد                                                           +   قابلیت تا شدن جهت حمل و نقل آسان

+  هزینه کم خرید                                                                                      هزینه خرید زیاد (تعداد محدود) ساخت کشور آمریکا.

برای دیدن فیلم واکربه بخش گالری، قسمت آلبوم ویدئو مراجعه نمایید. )

بازگشت