ماژول ثبت EEG در تست IVA-2

خرید کد فعال سازی ماژول ثبت EEG در هنگام انجام تست IVA-2  , این ماژول که صرفا در نسخه های اورجینال و کرک نشده تست IVA-2 و از نسخه 2016 اضافه شده و در نسخه نهایی این تست یعنی نگارش 5 ام آن امکان ثبت هم زمانEEG تا  پنج نقطه از سر را به همراه اصلاح آرتیفکت امواج به صورت اتوماتیک هنگام تست فرآهم نموده.

به نظر این قابلیتی است که بیشتر جهت انجام امور تحقیقاتی در هنگام  انجام تست کاربرد دارد و خروجی اکسل و بعد از انتهای تست IVA دارد
امکان خرید این ماژول برای افرادی است که یا قبلا تست IVA-2 را از مجموعه braintrain.ir و یا مرکز توانبخشی وصال تهیه نموده اند و یا نسخه ی معتبر 2016 این تست را قبلا تهیه نموده اند .
فعال سازی این کد صرفا با خرید یک سریال جدید بر روی سیتم می باشد و ورود آن به تست IVA می باشد و کار خاصی نیاز ندارد.


بازگشت