پویش نسخه خانگی

مجموعه پویش که در دو نسخه کلینیکی و خانگی توسط شرکت دانش آفرین بیکران و مرکز توانبخشی وصال ارائه شده . مجموعه ای از سخت افزار درک فشار و نرم افزار مربوط به آن می باشدکه برای اولین مرتبه امکان درمان با صفحات درک فشار ( Force Plate ) را نیز فراهم آورده. این مجموعه برای مشکلات جسمی ، مشکلات ذهنی و بهبود و تقویت عملکرد اندام تحتانی و افزایش توجه و تحمل کاری بسیار مناسب می باشد.

این نسخه مناسب برای خانواده ها و استفاده در منزل جهت تکرار و تمرین و استفاده جهت درمان و بهبود عملکرد می باشد

مقایسه نسخه کلینیکی و خانگی

بازگشت