تکمیل پرسشنامه GARS-2 ( تست تخصصی تشخیص اوتیسم ) بصورت آنلاین در سایت مرکز توانبخشی وصال

تکمیل پرسشنامه GARS-2 ( تست تخصصی تشخیص اوتیسم ) بصورت آنلاین در سایت مرکز توانبخشی وصال


:: جدید ::

آزمون گارس 3 معتبر ترین آزمون تشخیص اوتیسم و تعیین شدت علائم آن است که برای اولین مرتبه در ایران ارائه شده است .

این آزمون نسخه جدید تست تشخیص اوتیسم قبلی ( GARS-2 ) و بسیار جزئیات دقیق تری را ارائه می دهد .

تست تشخیص اوتیسم گارس 3 با 6 خرده آزمون و دو شاخص اوتیسم متفاوت برای کودکان با توانایی صحبت کردن و کودکان بدون توانایی صحبت کردن در دامنه سنی 3 الی 22 سال است

جهت تکمیل پرسشنامه GARS-3  اینجا کلیک نمایید.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


تست GARS-2 ( آزمون تشخیص اوتیسم گیلیام ) با 4 خرده مقیاس رفتار کلیشه ای، ارتباط، تعامل اجتماعی و اختلالات رشدی یک تست معتبر است که برای تشخیص اوتیسم در سال 1994 توسط گیلیام تهیه شده و در سال 1390 در ایران و براساس جامعه ایرانی نرم شده است. این تست در بازه زمانی 3 تا 22 سال قابل اجراست که توسط یکی از والدین یا متخصص تکمیل می شود. پایائی مولفه های تست از 73% تا 92% ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است.

لازم به ذکر است بر مبنای نتایج هیچ آزمونی نمی توان تشخیص قطعی داد و در صورت مشاهده نتیجه و وجود مشکلات احتمالی نیاز به مصاحبه ساختاریافته بالینی و ارزیابی های بیشتر وجود دارد.

جهت تکمیل پرسشنامه GARS-2 اینجا کلیک کنید.


------