تشخیص ضعف در توجه و تمرکز در دانش آموزان با انجام تست IVA-2

تشخیص ضعف در توجه و تمرکز در دانش آموزان با انجام تست IVA-2

ضعف در توجه و تمرکز مشکلات عدیده ای را خصوصاً برای دانش آموزان مدرسه ای و سایر افراد ایجاد می کند، آزمون IVA-2 که برمبنای DSM-5 نیز می باشد،  از معتبرترین آزمون های بررسی توجه و تمرکز در زمینه ای دیداری - شنیداری و کنترل پاسخ برای رده سنی 7 تا 70 سال است و قابلیت تشخیص عدم توجه و تمرکز و تفکیک این موضوع که دانش آموز در حیطه دیداری دچار ضعف است یا در حیطه شنیداری و دقیقاً در کدام یک از شاخه های گوش بزنگی، فوکوس و سرعت عمل دچار مشکل است را مهیا می سازد و با انجام این تست و مشخص شدن حیطه ضعف دانش آموز، با درمان های شناختی می توان این موارد را برطرف ساخت.