انجام تست هوش وکسلر کودکان

انجام تست هوش وکسلر  کودکان

مرکز توانبخشی وصال تست هوش کودکان ( 6 الی 18 سال ) را در مرکز توانبخشی وصال به همراه مشاوره جهت نتیجه تست انجام می دهد .

شایان ذکر است در جلسه پس از انجام تست تمرین ها و تکالیفی جهت تقویت نقاط ضعف کودک و آشنایی با نقاط قوت کودک ارائه می شود.

در حال حاظر تست انجامی در این مرکز آخرین تست نرم شده در ایران ( وکسلر 4 ) ( WISC - IV ) می باشد.

آیتم های مورد ارزیابی تست وکسلر کودکان نسخه چهارم

- درک مطلب کلامی

-استدلال ادراکی

- حافظه فعال

- سرعت پردازش

مشاوره و نمره گذاری این تست توسط مسئول مرکز انجام می شود

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با مرکز توانبخشی وصال تماس فرمایید .

بازگشت