هنجاریابی آزمون کن تب ( CANTAB ) در ایران در مرکز توانبخشی وصال

هنجاریابی آزمون کن تب ( CANTAB ) در ایران در مرکز توانبخشی وصال

مرکز توانبخشی وصال با همکاری پژوهشکده علوم شناختی و ستاد فناوریهای شناختی، توسط دکتر سروش لهراسبی اقدام به بازنویسی و هنجاریابی آزمون کن تب ( CANTAB ) در ایران نموده است. در این راستا اقدام به انجام آزمون کن تب ( CANTAB ) و آزمون ریون 2 ( RAVEN 2 ) نسخه 2018 ، در بازه سنی 15 تا 60 سال بدون دریافت هزینه نموده است.

داوطلبانی که مایل به شرکت در این آزمون هستند می توانند با ما تماس بگیرند.

لازم به ذکر است نتیجه آزمون ریون 2 ( RAVEN 2 ) با داده نرمال بین المللی در اختیار آزمون دهنده قرار خواهد گرفت.