برگزاری کارگاه و آموزش نرم افزار شناختی کن تب ( CANTAB )

برگزاری کارگاه و آموزش نرم افزار شناختی کن تب ( CANTAB )

مرکز توانبخشی آمادگی برگزاری کارگاه کن تب ( CANTAB ) را دارد .

مرکز توانبخشی وصال معتبرترین مرکز در زمینه انجام آزمون کن تب ( CANTAB ) برای مراجعین، محققین و دانشگاه ها و انجام تفسیر های مربوط به آزمون کن تب ( CANTAB ) و همچنین برگزاری کارگاه های کن تب ( CANTAB ) در سراسر ایران با نظارت دکتر سروش لهراسبی با تائیدیه از موسسه Cambridge Cognition می باشد .

قابل ذکر است مجموعه مرکز توانبخشی وصال تنها مرکزی در ایران است که در حال جمع آوری داده های نرمال ایرانی برای آزمون کن تب ( CANTAB ) و بازنویسی و بومی سازی آزمون کن تب ( CANTAB ) می باشد . در حال حاضر مجموعه آزمونهای کن تب به همراه گزارش فارسی با همکاری پژوهشکده علوم شناختی و ستاد علوم شناختی در دست تحقیق و ساخت می باشد.

جهت تدریس و برگزاری این کارگاه با ما تماس بگیرید.