ترکیب نرم افزار شناختی و نوروفیدبک

ترکیب نرم افزار شناختی و نوروفیدبک

مطالب مرتبط

نوروفیدبک و انواع آن (کلیک کنید)

نرم افزار توانبخشی شناختی کاپتان لاگ (کلیک کنید)


عملکرد مغز انسان به دلایل مختلف می تواند دستخوش تغییرات مثبت یا منفی شود. کاهش شاخص های شناختی چون توجه و تمرکز یا حافظه در کیفیت زندگی روزمره تاثیرگذار خواهد بود. با نوروفیدبک می توان تا حد زیادی به رشد و ارتقاء عملکرد های شناختی مغز کمک کرد. نوروفیدبک انواع مختلفی دارد. در این میان نوروفیدبک ارتقاء عملکرد یا Peak Performance Neurofeedback راهکار مناسبی برای بهبود توانایی های مغز است.

بالاترین دانش در سطح توانبخشی شناختی ترکیب دستگاه نوروماژولیتور نوروفیدبک با نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain's Log. در این روش نرم افزار به صورت هوشمند با سخت افزار نوروفیدبک ویژه ارتقاء عملکرد متصل شده و همزمان درمان نوروفیدبک و ارتقاء عملکرد شناختی را به مراجع ارائه می دهد. بر طبق یافته های سازمان سلامت ذهن آمریکا این روش موثرترین روش بهبود شاخص های شناختی مانند یادگیری ، توجه و حافظه است. این متد برای افراد 7 تا 90 سال توصیه می شود.

استفاده از سخت افزار نوروفیدبک ویژه نرم افزار توانبخشی شناختی کاپتان لاگ ، امکان فعال شدن تمرین های نوروفیدبک به همراه سایر تمرین های شناختی را فراهم می نماید. با فعال شدن این بخش از کاپتان لاگ در همه تمرین ها، بازخورد دیداری و شنیداری صورت می گیرد. این تکنولوژی احتیاجی به ژل و چسب نوروفیدبک برای استفاده ندارد. 

انجام تمرین های نوروفیدبک کاپتان لاگ در مقایسه با سایر تمرین ها، نیاز به جسم و ذهنی آرام و هوشیار دارند. هیجان و تنش ، فشار دادن فک، درهم کشیدن ابروها و ... به مراجع بازخورد می دهد. این بازخورد در شرطی سازی و توانمند سازی مغز در راستای عملکرد بهتر موثر است. 

پکیج نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ به همراه سخت افزار ویژه نوروفیدبک ارتقاء عملکرد، برای اولین بار در ایران، توسط مرکز سلامت ذهن وصال ارائه می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید (کلیک کنید)


ارتباط با ما


    


منابع: 

Graczyk, M., Pąchalska, M., Ziółkowski, A., Mańko, G., Łukaszewska, B., Kochanowicz, K., ... & Kropotov, I. D. (2014). Neurofeedback training for peak performance. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(4)

Pacheco, N. C. (2016). Neurofeedback for peak performance training. Journal of Mental Health Counseling, 38(2), 116-123

 Effectiveness of neurofeedback training on verbal memory, visual memory and self-efficacy in students (Mohammad Nazer Et Al., Electron Physician, Sep. 2018)

EEG-neurofeedback for optimising performance. I: a review of cognitive and affective outcome in healthy participants (Gruzelier JH., Neuroscience and biobehavioral reviews, Jul. 2014)
بازگشت