آزمون تخصصی توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

آزمون توجه ، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
توجه و تمرکز یکی از شاخص ها و توانایی های مهم شناختی است که وجود نقص و یا اختلال در آن می تواند منجر به بروز انواع مشکلات در زندگی شخصی و حرفه ای افراد شود. عدم توجه و تمرکز تاثیر مستقیم بر یادگیری فرد دارد و می تواند سد محکمی در راه رسیدن به موفقیت باشد. 
آزمون تخصصی IVA-2 ، آزمونی است که میزان توجه ، تمرکز و احتمال بیش فعالی افراد را با درصد بالا تشخیص می دهد. برای بهبود شرایط کاری و ارتقا تحصیلی ، قدم اول، بررسی و سنجش میزان توجه و تمرکز است.


اقدامات لازم جهت انجام آزمون بررسی توجه ، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 در مرکز سلامت ذهن وصال

1. تماس با مرکز جهت هماهنگی تایم آزمون IVA-2

2. مراجعه به مرکز سلامت ذهن وصال در زمان تعیین شده و انجام آزمون

3. تفسیر آزمون توسط دکتری علوم شناختی و دریافت نتیجه آن به صورت نسخه دیجیتال (فایل نتیجه آزمون در قالب فایل PDF در پنل کاربری شما بارگذاری خواهد شد.)


مطالب مرتبط:

تست اضطراب 

 درمان نوین اضطراب، بایو وی آر (Bio VR)

آزمون و تست های تشخیص بیشفعالی

آزمون سلامت روان و بررسی عملکرد مغز 

گزارش فارسی آزمون Iva-2

گزارش انگلیسی آزمون Iva-2ارتباط با ما


    
بازگشت