توانبخشی از راه دور یا Tele-Rehab

در این بخش خدمات زیر در حال حاضر ارائه می شوند و خدمات جدید نیز به مرور اضافه خواهند شد.

خدمات از راه دور مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال


- دریافت مشاوره آنلاین 

- کارگاه های آموزشی مجازی با ارائه گواهینامه

تست هوش ریون 2 در منزل

- تکمیل پرسشنامه گارس 3 (اوتیسم بهر)

-تکمیل پرسشنامه گارس 2 (اوتیسم بهر)

- تکمیل فرم نمایه حسی 2 (کودکان)

- تکمیل فرم نمایه حسی 2 (بزرگسالان)

- ارائه گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز IVA-2

برنامه حسی در منزل


ارتباط با ما


    


بازگشت