توانبخشی از راه دور یا Tele-Rehab

در این بخش خدمات زیر در حال حاضر ارائه می شوند و خدمات جدید نیز به مرور اضافه خواهند شد.

خدمات مشاوره از راه دور مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال


- مشاوره آنلاین :

می توانید جه دریافت مشاوره بر خط از مرکز سلامت ذهن وصال چه به صورت تصویری و چه به صورت تلفنی (با انتخاب خودتان) از خدمات مشاوره مرکز توانبخشی وصال استفاده نمایید.

تلفن های تماس : 02632531227  -  02632542303 


- دریافت مشاوره آنلاین جهت تمرین های حسی

- تکمیل فرم نمایه حسی 2 (کودکان)

- تکمیل فرم نمایه حسی 2 (بزرگسالان)

- برنامه حسی در منزل

- تست هوش ریون 2 در منزل
بازگشت