توانبخشی دست Hand Therapy

توانبخشی دست Hand Therapy


این خدمت در حال حاضر ارائه نمی شود.

آشنایی با بخش توانبخشی دست مرکز توانبخشی وصال


بخش توانبخشی دست مرکز توانبخشی وصال به ارائه ی درمانهایی که به طور ویژه به عملکردهای اندام فوقانی و دست مربوط می شوند اختصاص دارد از جمله:

-       تمرین جهت افزایش دامنه ی حرکتی و تقویت عضلات

-       رشد و تقویت مهارت های ظریف انگشتان

-       بکارگیری موثر دستها در انواع بازی های دو دستی و حرکات درشت و ظریف

-       ایجاد هماهنگی بین چشم و دست

-       بهبود توانایی استفاده از مداد و پاک کن و بهبود مهارت نوشتن به صورت کلی

-       بهبود قدرت عضلانی و دامنه حرکتی در دست

-       آموزش مهارت های نوشتاری از جمله اصلاح فرم مداد دست گرفتن و لوحه نویسی

-       تقویت تمیز و تشخیص حسی ( به ویژه در مورد کودکان کم بینا یا نابینا و ایجادآمادگی برای استفاده از لوح بریل )

-       توانبخشی دست بعد از انواع جراحی ها مانند جراحی های ارتوپدی بعد از شکستگی و در رفتگی و یا جراحی های ترمیم عصب

-       آموزش نحوه ی صحیح استفاده از ابزارهای روزمره مانند قاشق و چنگال، قیچی و موارد مشابه

-       انجام مهارت های روزمره ی زندگی از قبیل بستن و باز کردن دکمه و زیپ، پوشیدن لباس و کفش و موارد مشابه

-       ساخت اسپیلنت به منظور پیشگیری و یا درمان دفورمیتی های مفصلی و اصلاح وضعیت دست.

-       استفاده از کینزیوتیپ جهت بهبود عملکرد اندام فوقانی

-       توانبخشی مربوط به قطع عضو

 

با توجه به اهمیت عملکرد اندام های فوقانی در تعامل کودک بامحیط، استقلال در فعالیت های روزمره ی زندگی و موفقیت در مدرسه، چنانچه کودک شما درهر یک از زمینه های ذکر شده ی بالا دچار ضعف یا مشکل است، توصیه می شود به منظور ارزیابی و درمان به موقع ایشان اقدام کنید.


ارزیابی عملکرد اندام فوقانی و دست


مرکز توانبخشی وصال با کمک افراد متخصص در این زمینه و استفاده از فرم های ارزیابی استاندارد و تجهیزات دقیق اندازه گیری می تواند توانایی عملکرد اندام فوقانی و دست را به وضوح در کودکان و بزرگسالان بررسی و ارزیابی نماید. از جمله استفاده از آزمون ها و تست های QUEST ،  Purdue Pegboard ، Box and Block ، Goniometric R.O.MMeasurement ، MMT و سایر ارزیابیهای مورد نیاز می باشد.


در واقع ما تخصصی ترین فرآیند کاردرمانی دست را در مرکز توانبخشی وصال به صورت کاملا منوال و بدور از استفاده از تجهیزات الکتریکی با ماندگار ترین میزان تاثیر برای مراجعین به این بخش  انجام می دهیم.


اهداف توانبخشی دست مرکز توانبخشی وصال 

در مورد کودکان:

- تقویت عضلات وافزایش دامنه حرکتی اندام فوقانی در جهات مختلف

- به کارگیری وآموزش تکنیک های تعدیل تون عضلانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

- افزایش آگاهی حسیکودک و تقویت شناخت او از دست ها به منظور تسهیل مشارکت در بازی های دستی

- آموزش الگوی صحیحمداد گرفتن و تقویت مهارت های نوشتاری (مانند لوحه نویسی، رنگ آمیزی و بهبود دستخط) به ویژه در کودکان دچار اختلال یادگیری

- بهبود توانایی استفاده از پاک کن، تراش، خط کش و سایر ابزار های نوشتاری

- آموزش نحوه صحیح استفاده از ابزار های روزمره مانند قاشق و چنگال، قیچی و موارد مشابه

- آموزش مهارت های روزمره زندگی از قبیل باز کردن و بستن دکمه، پوشیدن لباس و کفش،گره زدن و ....

- به کارگیری موثر دست ها در انواع بازی های دو دستی

- تقویت هماهنگی چشم و دست

- تقویت تمیز و تشخیص حسی (به ویژه در کودکان کم بینا یا نابینا) و ایجاد آمادگی برای استفاده از لوح بریل

- استفاده از کینزیوتیپ و یا ساخت اسپیلنت در صورت لزوم در جهت بهبود عملکرد عضلات دست و یا اصلاح وضعیت دست ها

چنانچه کودک شما در هر یک از زمینه های ذکر شده فوق دچار ضعف یا مشکل است، باتوجه به اهمیت عملکرد دست ها در استقلال کودک در خانه و مدرسه، توصیه می شود به منظور ارزیابی و درمان به موقع ایشان، اقدام بفرمایید.


ارتباط با ما


    


بازگشت