نوروفیدبک Neurofeedback

نوروفیدبک neurofeedback چیست ؟

درباره اینکه نوروفیدبک neurofeedback چیست و چگونه عمل می نماید در بخش مطالب آموزشی مطلب مربوط به نوروفیدبک neurofeedback قرار داده شده است که می توانید با عنوان  نوروفیدبک چیست مشاهده نمایید.

درمان و دریافت خدمات بخش نوروفیدبک مرکز توانبخشی وصال چگونه است ؟

همانطور که در بخش مطالب آموزشی مشاهده نمودید نوروفیدبک به نوعی آموزش مغز در اصلاح عملکرد اشتباه خود می باشد، پس برای شروع این درمان در ابتدا باید متوجه شویم که اشتباه عملکردی در امواج مغزی چگونه است، لذا در ابتدا ارزیابی و مشاوره توسط مسئول مرکز توانبخشی وصال به عمل می آید.

1- مشاوره و شرح وضعیت بیمار و بررسی وضعیت بالینی ایشان و تشخیص اینکه آیا نوروفیدبک برای مشکل فعلی بیمار مورد نیاز است یا خیر

2- انجام آزمون های عصب شناختی و پرسشنامه ها در صورت نیاز پس از مشاوره اولیه

3- انجام نقشه مغزی ( qEEG )، کلینیکال کیو (clinical Q)، بیس لاین ( neurofeedback baseline) برای مشخص نمودن وضعیت امواج مغزی و روابط مغزی که آیا نوروفیدبک می تواند برای فرد کمک کننده باشد یا خیر

4- تعین پروتکل و نوع نوروفیدبک با توجه به ارزیابی های انجام شده و شروع جلسات درمانی نوروفیدبک

 - نوروفیدبک معمولی

 - لورتا نوروفیدبک  

 - zscore نوروفیدبک  

 - نوروفیدبک تلفیقی با تمرین های شناختی

5- در صورت نیاز انجام مجدد آزمون های انجام شده بعد از 20 جلسه نوروفیدبک جهت مشخص نمودن میزان اثر بخشی درمان نوروفیدبک در مراجع

6- انجام آزمون های نهایی بعد از تمام شدن 30 یا 40 جلسه نوروفیدبک در نظر گرفته شده ( عموماً جلسات نوروفیدبک 30 جلسه یا 40 جلسه در نظر گرفته میشود و بعد از این تعداد جلسه حتماً یک وقفه حداقل 3 یا 6 ماهه در نظر گرفته می شود )


بهتر است بدانید :

- شروع نوروفیدبک بدون هرگونه ارزیابی اولیه صحیح نیست، چرا که باید مشکلات بالینی قبل از شروع نوروفیدبک دقیقاً مشخص شود.

- انجام نقشه مغزی ( qEEG ) قبل از نوروفیدبک ( Neuro-Feedback ) هم برای تعیین پروتکل درمانی نوروفیدبک و هم برای مشخص نمودن این مطلب که آیا اصلاً نوروفیدبک می تواند کمک کننده باشد یا خیر بسیار مهم است که البته اگر این بررسی از قبل انجام شده باشد دیگر نیاز به تکرار نیست و از نتایج آن در شروع جلسات درمانی استفاده می شود.

- نوروفیدبک در هر اختلالی کاربرد ندارد.

- نوروفیدبک برای کودکان زیر 5 سال مناسب نمی باشد.

- نوروفیدبک برای افرادی که از لحاظ هوشی عقب هستند مناسب نیست.

- از آنجایی که تاثیر نوروفیدبک بر پایه شرطی سازی عامل است، باید جلسات درمانی حداقل 3 جلسه در هفته باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد.

- باید بعد از 20 جلسه درمان درصدی بهبودی مشاهده شود، در غیر اینصورت ادامه جلسات درمانی احتمالاً بی فایده خواهد بود.

- میزان بهبودی بر پایه انجام مجدد آزمون ها و شرح وضعیت بالینی انجام می شود.

 

چند مزیت انجام نوروفیدبک در مرکز توانبخشی وصال :

- ارزیابی اولیه توسط دکتری علوم شناختی و مسئول مرکز توانبخشی وصال انجام می گیرد. 

- در مرکز توانبخشی وصال در صورت نیاز از نرم افزار اسمارت مایند smart mind  استفاده می شود که این نرم افزار یکی از بهترین و قوی ترین نرم افزارهای تحلیل و اجرای تمرین های نوروفیدبک در جهان می باشد.

- مرکز توانبخشی وصال مجهز به دستگاه نقشه مغزی ( qEEG ) جهت بررسی دقیق و کامل امواج مغزی می باشد.

- امکان تفسیر امواج مغزی توسط نرم افزار نوروگاید برای هر مراجع وجود دارد که نتایج این تفسیر به صورت پرینت و چاپ کاغذی در اختیار مراجع قرار می گیرد.

- مرکز توانبخشی وصال تنها مرکز نوروفیدبک و توانبخشی عصبی در استان البرز می باشد که امکان انجام لورتا نوروفیدبک و z-score نوروفیدبک را دارد.

- مرکز توانبخشی وصال با توجه به سخت افزارها و نرم افزارهای مجهزی که دارد امکان تلفیق نوروفیدبک با تکالیف شناختی را دارد.


مطالب مرتبط با نوروفیدبک :


لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neuro-Feedback ) چیست ؟ ( کلیک نمایید )


نوروفیدبک چیست ؟ ( کلیک نمایید )
امواج مغزی چیست ؟ ( کلیک نمایید )
نقشه مغزی چیست ؟ ( کلیک نمایید )


بازگشت