آموزش ذهنی

آموزش ذهنی

بخش کاردرمانی ذهنی مرکز توانبخشی وصال

ارزیابی اولیه در بخش آموزش ذهنی در مرکز توانبخشی وصال بر پایه نرم افزار ذهنی است که برای این منظور طرح ریزی شده است. این نرم افزار بر پایه مراحل رشد ذهنی کودک از بدو تولد می باشد که بعد از ارزیابی می توان سطح ذهنی وی را مشخص کرد و نقاط ضعف و قدرت او را دریافت. بعد از ویزیت اولیه و وارد کردن وضعیت او در نرم افزار، برنامه درمانی توسط مسئول بخش مشخص می شود.

پس از مشخص شدن سطح ذهنی، با توجه به توانایی های کودک برنامه آموزشی تنظیم می گردد که شامل فعالیت های مختلف آموزشی جهت ارتقا عملکرد ذهنی می باشد که تمام این فعالیت ها مکمل همدیگر خواهند بود تا کودک در هر مرحله آموزش توانمند تر عمل کند و یادگیری او در هر مهارت با سرعت بیشتری صورت گیرد. تحقق این اهداف از طریق فعالیت های زیر صورت می گیرد که شامل:

1- آموزش عینی به کودک

2- آموزش بر اساس تمرینات اتاق تاریک

3- آموزش بر اساس نرم افزار های ذهنی و قلم لمسی Pen touch


1- آموزش عینی به کودک : در این مرحله کودک در قالب بازی با مفاهیم آموزشی به صورت مستقیم و قابل لمس مواجه می شود و با انجام دادن و تکرار مطالب، مفاهیم آموزشی را بهتر متوجه می شود.تقویت مهارت های ذهنی مانند توجه و تمرکز، حافظه، دستورپذیری، تحمل کاری، حل مساله، افزایش سرعت عمل، شناخت مفاهیم از ساده به پیچیده، زمینه سازی برای درک مفاهیم ریاضی، خواندن و نوشتن و اصلاح اختلالات رفتار کودکان و تعمیم آنان به محیط بیرون می پردازد.

2- آموزش بر اساس تمرینات اتاق تاریک : تمرینات اتاق تاریک یکی از موارد درمانی در بخش آموزش ذهنی مرکز توانبخشی وصال می باشد. در این اتاق تمریناتی با هدف بهبود حرکات چشمی، تعقیب بینایی، افزایش توجه و تمرکز، افزایش تحمل کودک، مهارت هماهنگی چشم، دست و پا انجام میگیرد. علت انجام تمرینات در اتاق با نور کم و حداقل روشنایی این است که با کاهش میزان و شدت نور نقش عوامل تداخل کننده در توجه کاهش یابد. همچنین استفاده از نورهای جذاب موجب افزایش انگیزه کودکان برای انجام دادن تکالیف شده و منجر به علاقه مندی آن ها برای انجام فعالیت ها و به دنبال آن افزایش تحمل کاری ایشان می گردد. با تکرار تمریناتی که منجر به ثبات چشمی می شود می توان توجه آن ها را به جزییات تقویت نمود و همچنین با استفاده از تمرینات تعقیب بینایی، دامنه توجهی این کودکان افزایش می یابد.

3- آموزش بر اساس نرم افزار جامع ذهنی و قلم لمسی (Pen touch) : بسیاری از مفاهیم آموزشی که در نرم افزار اجرا می گردد به صورت هماهنگ با بقیه مراحل آموزش جلو می رود تا سرعت یادگیری کودک در هر مرحله بالاتر رود. در این نرم افزار تمام مراحل آموزش ذهنی، همراه با عکس و فیلم های کوتاه آموزشی در اختیار کودک قرار می گیرد تا او بتواند مطالب را در قالب تصاویر تعمیم دهد. همچنین استفاده از این نرم افزار جذابیت خاصی را در آموزش کودکان مهیا می نماید. قلم لمسی ابزاری است که وی با استفاده از آن و قرار گرفتن در مقابل مانیتور می تواند برنامه های تخصصی طرح ریزی شده بر پایه رشد ذهنی را اجرا نماید. از این طریق کودک با استفاده از قلم و تغییر رنگ صفحه که بسیار جذاب تر از کار بر روی دفتر است به آموزش می پردازد.

همچنین در این مرکز آموزش ذهنی دو نفره در حال انجام می باشد، کودکان از راه مشاهده رفتارهای کنترل شده توسط درمانگر بر پایه ارتباط و همکاری کودک دیگر شروع به آموزش می کنند. زمانی که آن ها مفاهیم آموزشی را همراه کودک دیگر تجربه می کنند راحت تر و بدن لجبازی و از راه تقلید به آموزش می پردازند و فضای آموزش برایشان جذاب تر خواهد بود.

در این بخش به آموزش کودکانی که در مدرسه نسبت به سایرین دچار ضعف در یادگیری هستند، می پردازد. تمرین هایی کاربردی و فعالیت های هدفمند جهت آموزش بیشتر و ایجاد انگیزه بهتر به گونه ای می باشد که کودکان دیرآموز بتوانند همگام با کودکان دیگر در مدرسه به تحصیل خود ادامه دهند. شناسایی نقاط ضعف این کودکان در آموزش دروس مدرسه، همراه با مشاوره به والدین کودک در انتهای هر جلسه، همراه با برنامه ریزی کامل منجر به افزایش توانمندی های کودک در حیطه آموزش می شود.

به طور کلی هدف از تمامی پروتکل های بخش آموزش ذهنی در راستای توانمندسازی و افزایش مهارت های ذهنی - شناختی جهت ارتقا کیفیت زندگی و آماده سازی برای ورود به مدرسه می باشد.

هر مراجع یک برنامه درمانی مجزا دارد، در هر جلسه درمان، کاردرمان ذهنی پس از انجام ویزیت، شرح برنامه درمانی خود و چگونگی انجام آن توسط کودک را مکتوب می نماید. تمامی مراجعین علاوه بر پرونده کاغذی، پرونده الکترونیکی نیز دارند، که شامل برنامه های درمانی از ابتدا تاکنون و چگونگی انجام آن توسط کودک، ریز ویزیت های انجام شده از ابتدای مراجعه تا به آخر و کپی کلیه مدارک پزشکی و آزمایشگاهی فرد می شود تا در صورت نیاز امکان دسترسی سریع به آن برای درمانگر امکان پذیر باشد. 


ارتباط با ما


    


بازگشت