نرم افزار SmartMind 4 قوی ترین و جدیدترین نرم افزار در زمینه نوروفیدبک است. اسمارت مایند داری 32 بازی عصب روانشناختی مختلف می باشد. موفقیت فرد در حفظ حالت آرامش ذهنی و جسمی خویش منجر به ارتقا سطح بازی ها و افزایش قدرت آن ها می شود و نرم افزار با توجه به موفقیت هایی که فر کسب می کند بازخوردهای جالبی به او ارائه می دهد.

شما می توانید اسمارت مایند 4 را با 50 تمرین کاپیتان لاگ به منظور ارتقا هرچه بیشتر تمرینات مغز، ترکیب نمایید.ارتباط با ما