گالری فیلم

آزمون IVA-2 play

آزمون IVA-2

تخصصی ترین مرکز بررسی سلامت ذهن و عملکرد مغز play

تخصصی ترین مرکز بررسی سلامت ذهن و عملکرد مغز

اوتیسم و نقشه مغزی play

اوتیسم و نقشه مغزی

تست سلامت روان play

تست سلامت روان

تقویت مهارت های شناختی در مرکز سلامت ذهن وصال 2 play

تقویت مهارت های شناختی در مرکز سلامت ذهن وصال 2

تقویت مهارتهای شناختی در مرکز سلامت ذهن وصال - 1 play

تقویت مهارتهای شناختی در مرکز سلامت ذهن وصال - 1

نرم افزار تخصصی توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 play

نرم افزار تخصصی توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

تکمیل نمایه حسی 2 - Sensory Profile 2 play

تکمیل نمایه حسی 2 - Sensory Profile 2

تحلیل آماری امواج مغزی با استفاده از نوروگاید play

تحلیل آماری امواج مغزی با استفاده از نوروگاید

لورتا نوروفیدبک Loreta Neurofeedback play

لورتا نوروفیدبک Loreta Neurofeedback

تشخیص ASD یا همان اوتیسم از طریق نقشه مغزی play

تشخیص ASD یا همان اوتیسم از طریق نقشه مغزی

بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج play

بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج

داستان مگی، کنترل تشنج مقاوم به درمان با نوروفیدبک play

داستان مگی، کنترل تشنج مقاوم به درمان با نوروفیدبک

تاثیر لورتا نوروفیدبک بر ADHD یا بیش فعالی بزرگسال play

تاثیر لورتا نوروفیدبک بر ADHD یا بیش فعالی بزرگسال

کاربرد نوروفیدبک در درمان کودکان اوتیسم play

کاربرد نوروفیدبک در درمان کودکان اوتیسم

سنسوری پروفایل 2 play

سنسوری پروفایل 2

لورتا نوروفیدبک به همراه Z Score بهترین انتخاب برای طیف اوتیسم ASD play

لورتا نوروفیدبک به همراه Z Score بهترین انتخاب برای طیف اوتیسم ASD

لورتا نوروفیدبک LORETA Neurofeedback play

لورتا نوروفیدبک LORETA Neurofeedback

فارسی ساز آزمون IVA play

فارسی ساز آزمون IVA

احیا مغز 4 ساعت پس از مرگ play

احیا مغز 4 ساعت پس از مرگ

دنیای اوتیسم چگونه است play

دنیای اوتیسم چگونه است

نوروفیدبک با نرم افزار اسمارت مایند 3 play

نوروفیدبک با نرم افزار اسمارت مایند 3

توانبخشی شناختی مبنی بر کامپیوتر play

توانبخشی شناختی مبنی بر کامپیوتر

آزمون تخصصی بیش فعالی IVA با امکان نمونه برداری از امواج مغزی و بدون آن play

آزمون تخصصی بیش فعالی IVA با امکان نمونه برداری از امواج مغزی و بدون آن

آیا بیش فعالی ADHD همیشه بد است ؟ play

آیا بیش فعالی ADHD همیشه بد است ؟

آیا تکنولوژی می تواند بیش فعالی یا همان ADHD را درمان نماید ؟ play

آیا تکنولوژی می تواند بیش فعالی یا همان ADHD را درمان نماید ؟

تست ذهن خوانی TOM از مجموعه آزون های وینا play

تست ذهن خوانی TOM از مجموعه آزون های وینا

آموزش در نابینایان و کم بینایان play

آموزش در نابینایان و کم بینایان

استارت آپ توانبخشی شناختی play

استارت آپ توانبخشی شناختی

توانبخشی کودکان فلج مغزی یا CP از طریق تمرین فعال play

توانبخشی کودکان فلج مغزی یا CP از طریق تمرین فعال

گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2 play

گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2

گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2 play

گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2

نوروفیدبک بهبود عملکرد در کودکان play

نوروفیدبک بهبود عملکرد در کودکان

تست هوش وکسلر - WISC - 5 play

تست هوش وکسلر - WISC - 5

اتاق تاریک مرکز توانبخشی وصال play

اتاق تاریک مرکز توانبخشی وصال

ترکیب تکنولوژی CES و اتاق تاریک در کودکان اوتیسم و بیش فعال play

ترکیب تکنولوژی CES و اتاق تاریک در کودکان اوتیسم و بیش فعال

خاصیت نوروپلاستیسیتی مغز play

خاصیت نوروپلاستیسیتی مغز

دستگاه توانبخشی شناختی پویش play

دستگاه توانبخشی شناختی پویش

توانبخشی شناختی در برنامه چرخ کانال چهار play

توانبخشی شناختی در برنامه چرخ کانال چهار

راه رفتن کودک فلج مغزی play

راه رفتن کودک فلج مغزی

اصلاح hallux valgus کودکان با کمک اسپیلنت اورفیتی play

اصلاح hallux valgus کودکان با کمک اسپیلنت اورفیتی

توانبخشی شناختی CRT مرکز توانبخشی وصال play

توانبخشی شناختی CRT مرکز توانبخشی وصال

آشنایی بیشتر با عملکرد مغز انسان play

آشنایی بیشتر با عملکرد مغز انسان

استفاده از نوروفیدبک برای کودکان به عنوان درمان مکمل دارویی play

استفاده از نوروفیدبک برای کودکان به عنوان درمان مکمل دارویی