خرید تجهیزات درمانی واقعیت مجازی VR بازی های شناختی


جهت خرید عینک واقعیت مجازی VR و راه اندازی سایت درمان واقعیت مجازی، کلیک کنید.


عینک واقعیت مجازی VR
کد محصول : V1320
Oculus Quest2


عینک واقعیت مجازی VR
کد محصول : V1321
Oculus Quest3


عینک واقعیت مجازی VR
کد محصول : V1322
Oculus Quest Pro


  

محافظ عینک واقعیت مجازی
کد محصول : V1330
Oculus Quest2


 

محافظ عینک واقعیت مجازی
کد محصول : V1331
Oculus Quest3


  
محافظ عینک واقعیت مجازی
کد محصول : V1332
Oculus Quest Proکابل رابط USB-C بلندکد محصول : V1350
2 متر - استاندارد

مودم ADSL با قابلیت روت VR کد محصول V1351

تبلت سامسونگ جهت استفاده از نرم افزار Remote Control کد محصول V1352 ارتباط با ما

    

بازگشت