آموزش تست هوش بینه (Binet IQ)

آموزش تست هوش بینه (Binet IQ)

مطالب مرتبط

آموزش نرم افزارهای شناختی (کلیک کنید)

تست هوش و انواع آن (کلیک کنید )

تست هوش استنفورد-بینه (کلیک کنید)


آموزش  مجازی و حضوری تست هوش بینه Binet IQ در مرکز سلامت ذهن وصال

نحوه اجرای درست یک آزمون هوش از اهمیت به سزایی برخوردار است. آموزش اجرا و برگذاری جلسه تست هوش استنفورد بینه در مرکز سلامت ذهن وصال به صورت مجازی و حضوری انجام می شود. نسخه نوین هوش آزمای تهران استنفورد بینه که برای دامنه سنی 2 تا 90 سال طراحی شده است، برای سنجش پنج شاخص شناختی طراحی شده است. این پنج شاخص عبارتند از استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، پردازش دیداری-فضایی، حافظه فعال. همچنین هوشبهر کلامی و غیر کلامی هر دو محاسبه می شوند. 

ارتباط مستقیم با مشاوران ما


شرایط کلی آموزش :

1. تایم آموزش 45 دقیقه می باشد و در نظر داشته باشید که زمان مورد نیاز جهت آموزش به انتخاب و شرایط شما بستگی دارد.

2. ساعت و زمان آموزش توسط مرکز تعیین می گردد.

3- پس از پرداخت کامل هزینه آموزش ، زمان آموزش برای شما ثبت می شود.

4- اگر به هر دلیلی نتوانستید در زمان مشخص شده جهت آموزش ( حضوری و یا مجازی تفاوتی ندارد ) حضور داشته باشید هزینه آموزش از حساب شما کسر خواهد شد و مبلغی بازگردانده نخواهد شد چرا که تایم همکاران آموزش برای شما ثبت شده است.

5- در صورتی که در آموزش مجازی قطعی اینترنت و یا مشکل فنی از سمت شما باشد جزو زمان آموزش محسوب می شود، لذا خواهشمندیم قبل از زمان آموزش از صحیح بودن عملکرد اینترنت و سایر تجهیزات خود مطمئن باشید.


سر فصل های  آموزش -تست-بینه' style='color:#333;'> آموزش تست بینه (Binet IQ):

● مشاهده رفتاری جلسه آزمون و محاسبه سن کودک

● اجرای خرده آزمون های کتاب سوال 1(رهنمون)، کتاب سوال 2 (سطوح غیرکلامی)، کتاب سوال 3 (سطوح کلامی)

● اجرای قاعده شروع و توقف و بازگشت، قواعد کف و سقف

● نیمرخ نمرات هوشبهر، محاسبه هوشبهر مجموعه مختصر

● محاسبه نمرات حساس به تغییر و معادل


در هنگام ثبت نام جهت آموزش -تست-هوش-بینه' style='color:#333;'> آموزش تست هوش بینه به نکات زیر توجه نمایید:

1- تماس با مرکز

2- پرداخت هزینه حداقل 45 دقیقه آموزش به مبلغ 5.000.000 ریال

3- تماس با شما جهت هماهنگی زمان و نوع آموزش ( از راه دور یا حضوری ).

4- مبلغ شارژ شده جهت آموزش -تست-هوش-بینه' style='color:#333;'> آموزش تست هوش بینه ، برای مدت 45 دقیقه می باشد.

5- مدت زمان 45 دقیقه و مبلغ 5.000.000 ریال ، حداقل زمان و مبلغ آموزش است که می توانید رزرو نمایید. این تایم تنها یک مقیاس جهت ثبت وقت است.

6- به هر دلیلی پس از تایم آموزش ی، اگر شما سوال های بیشتری داشتید یا نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری داشتید، می توانید مجددا نسبت به واریز وجه و درخواست یک تایم آموزش ی دیگر اقدام نمایید.

7- لطفا توجه داشته باشید، این آموزش صرفا آموزش نحوه اجرای آزمون است و شامل تفسیر نتایج نیست.

.لطفا قبل از ثبت درخواست و پرداخت هزینه مطالب این صفحه را کامل مطالعه نمایید. پس از پرداخت، مبلغی بازگردانده نخواهد شد


ارتباط با ما


    بازگشت