آموزش تست هوش وکسلر 5 (WISC-5)

آموزش تست هوش وکسلر 5 (WISC-5)

مطالب مرتبط:

آموزش نرم افزارهای شناختی (کلیک کنید)

تست هوش و انواع آن (کلیک کنید)

آزمون هوش وکسلر 5 (کلیک کنید)


آموزش  مجازی و حضوری تست هوش وکسلر نسخه 5 در مرکز سلامت ذهن وصال

تست هوش وکسلر کودکان نگارش 5، یک آزمون هوش است که توانایی ذهنی کودک و 5 حیطه شناختی را که بر عملکرد تاثیر می گذارند، اندازه گیری می کند. وکسلر علاوه بر تعیین عدد بهره هوشی، نشان می دهد که کودک در کدام حیطه شناختی قوی تر و یا در کدام حیطه ضعیف تر است. آزمون مناسب برای سنین 6 الی 16 سال است. 

ارتباط مستقیم با مشاوران ما


شرایط کلی آموزش :

1. تایم آموزش 45 دقیقه می باشد و در نظر داشته باشید که زمان مورد نیاز جهت آموزش به انتخاب و شرایط شما بستگی دارد.

2. ساعت و زمان آموزش توسط مرکز تعیین می گردد.

3- پس از پرداخت کامل هزینه آموزش ، زمان آموزش برای شما ثبت می شود.

4- اگر به هر دلیلی نتوانستید در زمان مشخص شده جهت آموزش ( حضوری و یا مجازی تفاوتی ندارد ) حضور داشته باشید هزینه آموزش از حساب شما کسر خواهد شد و مبلغی بازگردانده نخواهد شد چرا که تایم همکاران آموزش برای شما ثبت شده است.

5- در صورتی که در آموزش مجازی قطعی اینترنت و یا مشکل فنی از سمت شما باشد جزو زمان آموزش محسوب می شود، لذا خواهشمندیم قبل از زمان آموزش از صحیح بودن عملکرد اینترنت و سایر تجهیزات خود مطمئن باشید.


سر فصل های  آموزش کاربردی Wisc-5:

●  شرایط سنی کودک و محاسبه آن

● شرایط و محیط مطلوب برای اجرای آزمون 

●  مشاهدات بالینی کودک در حین انجام آزمون هوش

●  آموزش 12 خرده آزمون تست وکسلر 5

طراحی مکعب ها - شباهت ها - استدلال ماتریس - فراخنای ارقام - رمزنویسی - خزانه لغات - تشخیص وزن ها  -معماهای بصری - فراخنای تصویر - نمادیابی - خط زنی - محاسبه

●  دستور العمل اجرای سوال ها، مواد لازم هر خرده آزمون، شیوه شروع و روش بازگشت و شیوه توقف در زمان گیری که برای هر یک از آزمون ها متفاوت از دیگری است، گزارش می شود.


در هنگام ثبت نام جهت آموزش آزمون وکسلر 5 به نکات زیر توجه نمایید:

1- تماس با مرکز

2- پرداخت هزینه حداقل 45 دقیقه آموزش به مبلغ 5.000.000 ریال

3- تماس با شما جهت هماهنگی زمان و نوع آموزش ( از راه دور یا حضوری ).

4- مبلغ شارژ شده جهت آموزش تست هوش وکسلر 5 ، برای مدت 45 دقیقه می باشد.

5- مدت زمان 45 دقیقه و مبلغ 5.000.000 ریال ، حداقل زمان و مبلغ آموزش است که می توانید رزرو نمایید. این تایم تنها یک مقیاس جهت ثبت وقت است.

6- به هر دلیلی پس از تایم آموزش ی، اگر شما سوال های بیشتری داشتید یا نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری داشتید، می توانید مجددا نسبت به واریز وجه و درخواست یک تایم آموزش ی دیگر اقدام نمایید.

7- لطفا توجه داشته باشید، این آموزش صرفا آموزش نحوه اجرای آزمون است و شامل تفسیر نتایج نیست.

.لطفا قبل از ثبت درخواست و پرداخت هزینه مطالب این صفحه را کامل مطالعه نمایید. پس از پرداخت، مبلغی بازگردانده نخواهد شد


ارتباط با ما


    


بازگشت