آزمون های عصب شناختی در منابع انسانی HR


چگونه بازده سازمانی و بهره وری را ارتقاء دهیم؟

این روزها در همه جای دنیا سازمان ها دنبال نیروی کاری هستند که بازدهی مناسب و بالایی برایشان داشته باشد چرا که نیروی انسانی کارآمد جزو دارایی های یک سازمان محسوب می شود و صرفاً داشتن مدرک تحصیلی مناسب رمز موفقیت افراد در کارشان نیست و بدنبال شناخت بیشتر از توانایی و استعداد هر نیروی استخدامی هستند که بتوانند در پست کاری مناسب از او بهره ببرند، در نتیجه فرآیند جذب نیروی انسانی نیازمند تخصص و تامل بیشتری ست.

سازمان ها و مدیران سازمانی نسبت به فاکتورهای مهم در جذب نیرو برای پست موردنظر، اطلاعات دقیق و کاملی دارند اما ارائه ابزارهای دقیق سنجش و روش های ارزیابی این فاکتورها در حیطه تخصص ماست.

اولین قدم برای رسیدن به این اصل (ارزیابی دقیق نیروی انسانی متناسب با هرشغل) بهره مندی از مشاوره سازمانی است تا با توجه به اهداف شما بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم.

ارزیابی توانایی، مهارت و شایستگی منابع انسانی قبل از استخدام مشخص می کند که فرد با آنچه سازمان از او انتظار دارد تطابق دارد یا خیر و یا ارزیابی های سالانه آن ها برای بررسی اینکه افراد در طی زمان از جهت عملکردی ارتقا پیدا کردند و یا دچار افت شده اند و همچنین با توجه به کارکردهای شناختی افراد کدام نیرو برای کدام پست مناسب تر است.

قطعاً ارزیابی برخی کارکردهای شناختی مانند هوش برای تمام رده های سازمانی(ازپایین ترین تا بالاترین رده سازمانی) لازم الاجراست و ارزیابی کارکردهای شناختی دیگر بسته به جایگاه شغلی که قرار است در آن جذب نیرو انجام شود صورت می‌گیرد.

بعنوان مثال کار در قسمت کنترل کیفی یک شرکت خودروسازی نیازمند بهره مندی از یکسری کارکردهای شناختی در سطح ایده آل و کار در بخش برنامه نویسی سازمانی دیگر، نیازمند بهره مندی از دسته ای دیگر از کارکردهای شناختی است.


دو گروه توانمندی در افراد وجود دارد، توانمندی عمومی و تخصصی.

در توانمندی های عمومی با توجه به کارکرد مغز، ورود اطلاعات، نگهداری اطلاعات و استفاده از اطلاعات مطرح می باشد. بر این مبنا ما می توانیم آزمون های عصب شناختی معتبر با کارنامه مجزا جهت توانمندی های عمومی در اختیار سازمان مربوطه قرار دهیم و در حیطه توانمندی های تخصصی بعنوان مثال برای فردی که در قسمت امنیت هست و یا فردیکه نیاز هست درک دیداری فضایی خوبی داشته باشد و یا فردی که نیاز هست حافظه خوبی داشته باشد و یا فردی که نیاز هست روابط اجتماعی خوبی داشته باشد، برای این گروه افراد هم می توانیم تست های بیشتری علاوه بر تست های عمومی انجام دهیم و در اختیار سازمان مربوطه قرار دهیم.

مرکز سلامت ذهن وصال با در اختیار داشتن تجهیزات و نرم افزارهای معتبر در سطح بین المللی قادر به ارزیابی تمامی کارکردهای شناختی از جمله حافظه/ توجه/قدرت حل مساله/عملکردهای اجرایی/قدرت استدلال/ انعطاف پذیری شناختی/برنامه ریزی/کنترل تکانه و.. می باشد.

از پرسشنامه ها جهت بررسی افراد استفاده نمی کنیم بلکه در صورت خواست سازمان ها از یکسری پرسشنامه های روانشناسی مثل پرسشنامه شخصیت جهت انجام و آنالیز تکمیلی استفاده خواهیم کرد.

کار اصلی ما ارائه و انجام آزمون های عصب شناختی هستند که بصورت دقیق بر فرآیند استخدام و پایش عملکرد منابع انسانی می باشد، همچنین قادر به طراحی آزمون ها بصورت از راه دور هستیم.


ارتباط با ما


    

بازگشت