انواع لورتا نوروفیدبک

تفاوت انواع لورتا نوروفیدبک

فرق بین لورتا نوروفیدبک و اس دبلیو لورتا نوروفیدبک

Loreta neurofeedback Vs swLoreta NeurofeedbackLORETAswLORETA


انواع لورتا نوروفیدبک چیست ؟

در حال حاضر (2022) 2 نوع لورتا نوروفیدبک وجود دارد .

sLORETA نوروفیدبک و swLORETA نوروفیدبک.


از نسخه جدید نرم افزار نوروگاید ( 3.2.5 ) به بعد نسخه جدیدی از لورتا نوروفیدبک معرفی شد به نام swLORETA نوروفیدبک.

اس دبلیو نوروفیدبک، نگارش  ارتقاع یافته لورتا نوروفیدبک معمولی است که ارائه شده است و دقت بالاتری در تشخیص مرکز امواج مغزی دارد و بهتر نوسانات محیطی را کنترل می کند و در حال حاضر مشکل بزرگ آن پر هزینه بودن این نسخه نسبت به لورتا نوروفیدبک ساده و یادگیری استفاده از این دانش جدید است .

بازگشت