نرم افزار Memory Gym نسخه AEنرم افزار Memory Gym نرم افزاری جهت ارتقا عملکرد حافظه می باشد. نسخه AE این نرم افزار مناسب جهت سنین 13 تا 99 سال و خود به 3 دسته برنز و نقره و طلایی تقسیم می شود و به صورت مجزا ارائه می شوند. نسخه برنز برای افراد با مشکلات شناختی زیاد است. نسخه نقره برای افراد با مشکلات شناختی خفیف و نسخه طلایی جهت حفظ و یا ارتقا عملکردهای شناختی افراد است. 

ارتباط با ما


    بازگشت