همکاری با محققین

مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال با توجه به تخصص و تجهیزات روزآمد در زمینه های شناختی به خصوص ارزیابی های عصبی - روانشناختی، استفاده از نرم افزارهای معتبر با لایسنس های قابل استناد در مقالات و پرسنل کاملا متبحر و آموزش دیده، می تواند با دانشگاه ها و محققین در زمینه ارزیابی، پیش آزمون و پس آزمون های طرح های تحقیقاتی و مداخلات شناختی همکاری نماید و همچنین در انجام پروژه های تحقیقاتی خدمات مشاوره ای ارائه دهد. محققین و دانشگاه ها می توانند از آزمون های ما و همچنین پرسنل مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال برای تحقیقات خود استفاده نمایند.


آزمون ها :

آزمون هوش RAVEN`S - 2 : مرکز توانبخشی وصال امکان انجام آزمونریون 2 را به صورت کاملا تخصصی به همراه صدور نتایج از سایت پیرسون دارد که میتوانید جهت مطالعه توضیحات بیشتر به لینک مربوطه مراجعه نمایید. (آزمون ریون 2 | Raven's 2)


ارتباط با ما


    


بازگشت