آموزش نوروفیدبک | Neurofeedback


آموزش عملی نوروفیدبک:

نوروفیدبک | Neurofeedback چیست؟ 


شرایط آموزش نوروفیدبک :

1. داشتن اطلاعات کافی در رابطه با تئوری نوروفیدبک

2. داشتن یک نفر همراه به عنوان مدل جهت انجام کار عملی 

3. تایم آموزش 45 دقیقه می باشد و در نظر داشته باشید که زمان مورد نیاز جهت آموزش به انتخاب و شرایط شما بستگی دارد. 

4. ساعت و زمان آموزش توسط مرکز تعیین می گردد.


مفاد آموزشی:


اندازه گیری 20-10 جمجمه

طریقه قرار دادن الکترود بر روی سر مراجع

نحوه اجرای پروتکل از پیش تعیین شده برای مراجع

آشنایی با محیط نرم افزار های Smart Mind و Biograph

کاربرد نرم افزار مرتبط با دستگاه نوروفیدبک (به صورت عملی)

آشنایی با دستگاه نوروفیدبک ( تات تکنولوژی | Thought Technology )جهت درخواست تایم آموزش  با کلیک بر روی گزینه "ثبت درخواست"، فرم را تکمیل و مبلغ را واریز نمایید، پس از بررسی درخواست شما، همکاران ما جهت هماهنگی تایم آموزش با شما تماس میگیرند.

لطفا قبل از ثبت درخواست و پرداخت هزینه مطالب این صفحه را کامل مطالعه نمایید. پس از پرداخت، مبلغی بازگردانده نخواهد شد.


بازگشت