نرم افزار SmartDriver 3 راننده هوشمند
SmartDriver 3 یا راننده هوشمند یک نرم افزار شناختی است که بر پایه بازی جذاب رانندگی جهت تقویت و ارتقا مهارت های شناختی افراد 6 تا 96 ساله طراحی شده است.

این نرم افزار به صورت تخصصی یک نرم افزار توانبخشی شناختی برای افراد بیش فعال یا ADHD و جهت بهبود حافظه فعال، عملکردهای اجرایی ، مهار تکانشگری و بهبود توجه و تمرکز است.

این نرم افزار شناختی یکی از فعالیت هایی است که می توانند مانند یک بازی رانندگی، کودکان و بزرگسالان را هیجان زده کنند. اسمارت درایور 3 یا راننده هوشمند با بهره گیری از علاقه افراد به رانندگی، در جهت تمرین و تقویت مهارت های شناختی آن ها مانند توجه به جزئیات، ردیابی بصری، توجه، تمرکز و حافظه گام برمی دارد. این تمرینات در عین حال که پر جنب و جوش و سرگرم کننده هستند، از خشونت نیز به دور می باشند و باعث کاهش تکانشگری یا همان impulsivity در افراد می شود.

بازی دارای سطوح مختلفی از ساده تا پیچیده است (از عدم ترافیک تا یک جاده شلوغ دو طرفه)، مربی این امکان را دارد که سطح بازی را مشخص کند. اهداف در حین تمرین کاملا مشخص شده اند و بازیکن می تواند راه رسیدن به موفقیت را یاد بگیرد و به توانایی های و دستاوردهای جدید خود افتخار کند.

SmartDriver 3 یا راننده هوشمند نگارش 3 ، از کاربر می خواهد که اتومبیل را با موفقیت در جاده براند، دقت کند به ماشین خسارت وارد نشود و امتیاز منفی نگیرد. اتومبیل از جاده خارج نشود، محدودیت سرعت رعایت شود، ماشین در هنگام چراغ قرمز و یا عبور قطار متوقف شود و در رانندگی از موانع دوری کند. به طور کلی راننده باید کاملا از قوانین پیروی نماید. سایر ماشین ها ممکن است دیوانه وار و بی پروا رانندی کنند و سعی در آسیب رساندن به اتومبیل کاربر را داشته باشند، بنابراین کاربر می بایست در رانندگی حالت کنترل خویشتن و کنترل هیجان را یاد بگیرد.
مشاهده فیلم استفاده از نرم افزار شناختی راننده هوشمند ( کلیک نمایید )
کلمات کلیدی : راننده هوشمند ، نرم افزار شناختی ، Smart driver

بازگشت