گزارش موردی درمان موکنی وسواسی یا تریکوتیلومانیا توسط لورتا نوروفیدبک

سندرم موکنی وسواسی یا موکنی اجباری چیست ؟

نام انگلیسی این اختلال  تریکوتیلومانیا یا trichotillomania است . 


trichotillomania

                                          

در اختلال وسواس موکنی چه اتفاقی می افتد ؟

به زبان ساده فرد بدون این که متوجه باشد مو و یا مژه و یا ابروی خود را می کند ، وقتی هم که متوجه می شود دست از این کار می کشد ولی عموماً متوجه نیست و این کار را انجام می دهد .

 

نگارش پنجم دستور العمل روانپزشکی آمریکا ( DSM-5 ) در مورد اختلال مو - کندن ( تریکوتیلومانیا ) چه می گوید ؟

اول از اصطلاح hair pulling disorder ( اختلال بیرون کشیدن مو ) در کنار اصطلاح تریکوتیلومانیا ( trichotillomania ) استفاده می کند .

دوم این اختلال را به نوعی وسواس اجباری ( OCD ) می داند. یعنی می گوید در این کندن مو به نوعی اجبار وجود دارد.

بعضی از افرادی که دچار اختلال کندن مو هستند ، موی خود را علاوه بر کندن به دهان می برند و گاهی اوقات هم می خورند و بعضی ها هم این کار را نمی کنند .


اختلال مو کندن در چه سنی دیده می شود ؟

اختلال وسواس مو کنی ( trichotillomania ) در نوزادان هم مشاهده شده است که اکثرا با رشد خوب می شود ولی عموماً سن شروع اختلال وسواس موکنی هم زمان با سن بلوغ و بعد از آن است و بیشتر در خانم ها مشاهده می شود.

( شیوع اختلال موکنی یا  تریکوتیلومانیا در خانم ها حدوداً 10 برابر بیشتر از آقایان است ولی در سنین پایین تر و قبل از بلوغ بین دختر ها و پسر ها شیوع یکسانی دارد )


معیار های DSM-5 برای تشخیص اختلال موکنی وسواسی چیست ؟

- فرد مدام موهای خود را می کند 

- چندین بار تلاش کرده که این کار را انجام ندهد

- این مشکل ( اختلال موکنی ) باعث شده در زندگی دچار ناراحتی شود

- موکندن در اثر یک عارضه پزشکی - جسمی مانند بیماری پوستی یا خارش شدید نیست

- سایر اختلالات روانی نمی توانند دلیل مو کندن فرد باشند.


گزارش موردی درمان موکنی ( تریکوتیلومانیا ) در مرکز توانبخشی وصال با استفاده از لورتا نوروفیدبک :

DSM ( دستورالعمل روانپزشکی آمریکا ) معتقد است برای درمان اختلال مو - کندن از داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مثل تری سایکلیک یا SSRI ها مثل فلوکستین می توان استفاده کرد ، اما در خود DSM ذکر شده که این دارو ها می توانند عوارض جانی زیادی داشته باشند .


اختلالات افسردگی ، اضطراب، وسواس و اختلال پس از صانحه ( PTSD ) در بسیاری از مواقع همراه با اختلال مو کندن است ، همینطور در این افراد چرخه لذت ( Reward system ) دچار مشکل می شود که ما می بینیم مغز فرد پس از مو - کندن پاداش عصبی می دهد و باعث تکرار این فرایند می شود . 


مراجع :

یک دختر خانم حدودا 17 ساله .

چندین مرتبه دارو درمانی برای کنترل اختلال موکنی داشته اند که موفق نبوده و بنا به اعلام خودشان اصلا مشکل مو - کندن در ایشان کم نشده است .

شدت مو - کندن در ایشان به حدی بوده است که باعث زخم شدن پوست سر و حتی نیاز به درمان زخم سطح جمجمه داشته اند.


مرحله 1 :

مصاحبه بالینی جهت بررسی مشکلات موجود و انجام نقشه مغزی یا qEEG ( نقشه مغزی یا qEEG چیست : کلیک نمایید )


مرحله 2 :

به مراجع توصیه شد که :

اول در نقشه مغزی ایشان در نقاط متعدد مغزی تغییر از نرمال امواج مغزی مشاهده می شود و اختصاص به یک نقطه ندارد

دوم در نقشه مغزی مشکل متعدد در روابط بین نقاط مغزی ( Brain Connectivity ) مشاهده می شود.

سوم در مشکلات مربوط به چرخه پاداش و اضطراب درمان های عصبی که توانایی اصلاح یک شبکه را دارند بهتر است .

لذا درمان توانبخشی عصبی توصیه شده برای ایشون لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neurofeedback ) بوده است که ایشون هم پذیرفتند ( لورتا نوروفیدبک چیست : کلیک نمایید )


مرحله 3 :

تکمیل پرسشنامه های غربالگری و نشان دهنده شدت اختلالات عصبی و پرسشنامه های مربوط به شدت علائم برای شروع لورتا نوروفیدبک


مرحله 4 :

انجام لورتا نوروفیدبک برای 15 جلسه به صورت 3 روز در هفته .


مرحله 5 :

بعد از 5 هفته

بررسی میان دوره ای شامل :

نقشه مغزی ( qEEG ) مجدد ، شرح بالینی بیمار و تکمیل مجدد پرسشنامه های بررسی اختلال روانی 


نتیجه 15 جلسه : بنا به اظهار مادر مراجع و خود مراجع در حال حاضر تقریباً هرگز اختلال موکنی در دختر مشاهده نمی شود و یا حداکثو سطح اضطراب نیز به صورت معنا داری کاهش یافته است .


مرحله 6 :

ادامه فرآیند درمان لورتا نوروفیدبک با هدف تثبیت بهبودی حاصل شده و رسیدن بهبودی به حداکثر میزان خود.در زیر نقشه مغزی اولیه مراجع و نقشه مغزی پس از 20 جلسه درمان لورتا نوروفیدبک را مشاهده می نمایید:


trichotillomania
کلمات کلیدی: موکنی | اختلال موکنی وسواسی | تریکوتیلومانیا | لورتا نوروفیدبک

بازگشت