آزمون کن تب - CANTAB چیست

مرکز توانبخشی و سلامت ذهن وصال ، معتبر ترین مرکز ارزیابی های عصب - روانشناختی

آزمون عصب شناختی کن تب ( CANTAB )

نام این آزمون مخفف ( Cambridge Neuropsychological Assessment Test Automated Battery ) است که عبارت فارسی آن می شود مجموعه آزمون های عصب شناختی خودکار کمبریج .

این آزمون عملکرد مغز را با استفاده از 25 آزمون کلی ارزیابی می نماید.

این آزمون ها در 5 دسته کلی شامل ( تمرین - توجه - حافظه - عملکردهای اجرایی و شناخت اجتماعی می باشد ) .

( جهت مشاهده دسته بندی کامل آزمون کن تب اینجا کلیک نمایید )

کاربرد آزمون کن تب :

- تحقیق : از پرکاربرد ترین استفاده آزمون CANTAB کاربرد آن در تحقیق ها می باشد که می توان از آن به عنوان یک آزمون معتبر عصب - شناختی در پیش آزمون و پس آزمون استفاده نمود 

- بررسی تاثیر درمان : از آزمون کن تب می توان در بررسی تاثیر دارو، درمان هایی مانند نوروفیدبک یا درمان های توانبخشی و حتی درمان های روانشناختی بر عملکرد مغز استفاده نمود ( باز این روش به صورت پیش آزمون و پس آزمون خواهد بود )

- در حال حاضر آزمون CANTAB در بررسی های بالینی به دلیل فقدان بانک داده ای نرمال جهت تشخیص یا غربالگری از نرمال کاربرد نداد

امکان ارائه گزارش بین المللی آزمون های کن تب Cantab در مرکز وصال وجود دارد.

 : All data from this page is retrieved and translated from

https://www.cambridgecognition.com


ارتباط با ما


    


بازگشت