رشد طبیعی حرکات ناحیه دهان و بلع از تولد تا 36 ماهگی

0 تا 3 ماهگی

* رفلکس های اولیه

- رفلکس جستجو

- رفلکس باز کردن دهان

- رفلکس گاز گرفتن گذرا

* پهن و گود شدن زبان

* شروع بلع همراه با مکیدن

* عدم استقلال حرکتی فک، زبان و لبها

4 تا 6 ماهگی

* یکپارچگی رفلکسهای دوران نوزادی

* مشکل در انتقال مواد غذایی نیمه جامد به حفره حلق

* رشد استقلال حرکت فک، زبان و لبها

* اتلاف غذای نیمه جامد (غذای جامد را به طور کامل نمی تواند بخورد)

* عدم استقلال حرکت فک، زبان و لبها

* بیرون آمدن زبان هنگام بلع

7 تا 9 ماهگی

* انقباض طرفین لبها و بسته شدن محکم گوشه لبها

* جدایی حرکات فک از زبان و فعالیت لبها

* به داخل بردن لب پایین برای پاک کردن مواد غذایی

* پاک کردن مواد غذایی از قاشق با لب بالا

* بی ثباتی حرکات فک در ارتباط با فنجان

* آغاز هماهنگی الگوی مکیدن – بلع با الگوی تنفس

* انتقال لقمه غذایی از طرف زبان به طرف مرکز و از مرکز به طرفین زبان

10 تا 12 ماهگی

* حرکات بالا و پایین فک هنگام نوشیدن از فنجان کاهش می یابد.

* از دندانهای بالا برای پاک کردن لب پایین استفاده می شود.

* لبها هنگام بلع مایعات و جامدات بسته می شود.

* از گاز گرفتن تدریجی با کنترل خوب استفاده می شود.

13 تا 15 ماهگی

* هماهنگ شدن الگوی تنفس با الگوی مکیدن طی نوشیدن متوالی و طولانی مدت

* حرکات پاک کردن هماهنگ با جویدن انجام می شود.

* مهارت بلع نسبت به 10 تا 12 ماهگی ظریف تر می شود.

* می تواند مکیدن را از طریق نی یاد بگیرد.

   16 تا 18 ماهگی

* حرکات، سلیس و نرم تر از 15 ماهگی است.

* طی جویدن مقدار کمتری مواد غذایی تلف می شود.

* ثبات فک در ارتباط با لبه فنجان

  19 تا 24 ماهگی

* زبانی لب ها را پاک می کند.

* لقمه غذایی از خط وسط زبان منتقل می شود.

* هماهنگی بسیار خوب بلع با الگوی تنفس

* از طریق نی می نوشد.

* اتلاف مایعات هنگام نوشیدن از فنجان به ندرت اتفاق می افتد.

   25 تا 36 ماهگی

* از زبان برای پاک کردن ناحیه بین لثه و داخل گونه استفاده می کند.

* می تواند غذا را به خوبی بخورد.


ارتباط با ما


    


بازگشت