روش درمانی (Pivotal Response Treatment ( PRT چیست ؟

PRT چیست ؟

به معنای درمان مبتنی بر پاسخ های محوری است. این روش که مبتنی بر رفتاردرمانی است روشی بسیار ملایم و در عین حال کارآمد محسوب می شود. این روش بر اصل کودک محور استوار است یعنی کودک جهت کار و نوع فعالیت را تعیین می کند و همین کار انگیزه کودک را برای یادگیری افزایش می دهد. زیرا فعالیتی انتخاب می شود که مورد علاقه کودک است.


از مزیت های این روش می توان به موارد زیر اشاره داشت:

- شاد و سرگرم کننده

- به دور از استرس برای والدین و کودک

- امکان انجام آن در هر زمان و مکان

- سهولت آموزش آن به اطرافیان و همسالان


آموزش رفتارهای محوری

از آنجا که اکثر کودکان که نارسایی های شدید دارند نیاز به درمان بسیاری از رفتارهایشان وجود دارد به جای اینکه در یک زمان یک رفتار را در مان کنیم تعیین چند رفتار برای درمان که سبب تغییرات همزمان در بسیاری از رفتارهای دیگرشان شود ضروری است که این روش، روشی موثر برای ایجاد پیشرفت های عمومی در رفتار کودکان اوتیستیک محسوب می شود.

رفتار های محوری شامل : انگیزه، پاسخگویی به نشانه های متعدد، خودگردانی و آغازگری در تعامل اجتماعی

- انگیزه : مهم ترین رفتار محوری انگیزه است زیرا یک کودک برانگیخته شده سخت تر تلاش می کند، از آموزش بیشتر لذت می برد و در موقعیت های مختلف از چیزهایی که یاد گرفته بیشتر استفاده می کند.

- قابلیت پاسخگویی به نشانه های متعدد : پژوهش های بسیاری در زمینه توجه در کودکان اوتیستیک نشان می دهد که این افراد دارای علایق خاص هستند و همین امر سبب بروز یک ویژگی در آن ها شده به نام بیش انتخابگری انگیزشی. یعنی به بعضی محرک ها بیش از حد اهمیت می دهند و به بقیه موارد هیچ توجهی ندارند.

- خودگردانی یا مدیریت خود: هدف اول خودگردانی افزایش استقلال فرد و کاهش وابستگی او به مربی یا والدین است که این کار با فراهم کردن موقعیت های بیشتر برای درگیر شدن در فعالیت ها صورت می گیرد، هدف دوم خودگردانی، آموزش مقابله با رفتارهای مزاحم و کاهش آن ها و مدیریت مشکلات حسی این افراد است که این کار با جایگزین کردن رفتار مثبت به جای رفتارهای ناهنجار و مزاحم ایجاد می شود.

اصولاً PRT بیش از آنکه یک روش باشد یک سبک زندگی است از این رو به آن روش طبیعی اطلاق می شود. زمانی این روش موفق است که همه اعضای خانواده درگیر آن شوند و وارد برنامه و زندگی خانواده شود. اگر صرفاً به چند جلسه در هفته کفایت شود نتیجه کار ناچیز است.


ارتباط با ما


    


بازگشت